29 вересня 2017, 11:16

Приватні виконавці: кодекс етики на підході

Опубліковано в №39 (589)

Восени минулого року набули чинності Закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів», основною метою яких стало запровадження в Україні інституту приватних виконавців.

Наразі перші приватні виконавці вже розпочали свою роботу. Вже найближчим часом в регіонах відбудуться установчі з’їзди приватних виконавців та з’їзд Національної асоціації приватних виконавців, який має затвердити Кодекс професійної етики приватних виконавців. Експерти Центру комерційного права вже розробили проект такого Кодексу та презентували документ під час круглого столу «Обговорення Кодексу професійної етики приватних виконавців. Аналіз проекту».

«Перш за все, такий кодекс запроваджує високі стандарти професійної діяльності та забезпечує суспільну довіру. Це дві основні мети, які переслідує запровадження Кодексу професійної етики приватних виконавців. Необхідно пам’ятати, що професія приватного виконавця є публічною. Це професія у сфері правосуддя, яка покладає на неї відповідальність за сприйняття суспільством усього правосуддя. Адже якщо не виконуватимуться рішення або буде неналежне ставлення до людей під час цієї процедури, це все позначиться великою плямою на правосудді загалом. Ця професія пов’язана з великим рівнем суспільної довіри, а тому вимагає не лише законної процедури виконання судових рішень, але й правил професійної етики та високих стандартів професійної діяльності», – зазначила директор Центру комерційного права Валентина Данішевська.

І комісію з етики створять...

Про кодекс професійної етики приватних виконавців йде мова в Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів». Відповідно до ст. 38 Закону, однією з підстав для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним такого дисциплінарного проступку як порушення правил професійної етики приватного виконавця.

«Згадка в законі про цей кодекс є критерієм, ознакою тієї організації, якій держава може передати бодай одну публічну функцію. Я сподіваюся, що надалі кількість таких функцій зростатиме, за умови, якщо приватні виконавці й ця організація будуть належним чином виконувати свої функції та відповідати правилам професійної етики, а отже, отримає повагу та довіру від суспільства. Проект кодексу, напрацьований експертами Центру комерційного права, готувався з огляду на доступну практику. Потім до напрацювання цього проекту долучилися інші організації з міжнародної технічної допомоги, які надали переклади кодексів багатьох країн. Ми їх опрацювали, додали до тексту та оприлюднили. У цей проект було закладено все те, що є в практиці різних країн. При цьому слід розуміти, що є більш радикальні підходи та більш м’які підходи. У проекті Кодексу викладено середній підхід, який, на думку експертів, можливий для сприйняття. На таких заходах, як сьогодні, ми в експертному колі розглядатимемо, чи прийнятна така редакція», – повідомила пані Данішевська.

Під час підготовки проекту Кодексу професійної етики приватних виконавців був вивчений та врахований досвід таких країн як Болгарія, Казахстан, Канада, Молдова, Нідерланди, Польща, Сербія, Франція, Чехія тощо. Крім того, експерти брали до уваги вже прийняті кодекси професійної етики суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, арбітражних керуючих.

«У своєму проекті ми торкнулися таких питань: взаємовідносини з колегами; кваліфікація та професійна компетенція; незалежність і конфлікт інтересів; зв’язки з громадськістю та комунікація із ЗМІ; взаємовідносини з учасниками виконавчого провадження; старанність та адекватність виконавчих заходів; ефективність; популяризація професії з огляду на досвід інших країн. Також ми пропонуємо створити комісію з етики, яка повинна не лише формувати дисциплінарні провадження, а й консультувати приватних виконавців. Наприклад, у випадках, коли приватний виконавець відчуває, що він десь на межі, або його втягують в якусь історію, де він не знає, як поводитися, тощо. В таких випадках необхідно, щоб комісія могла надати виконавцеві належну консультацію з цього приводу. Інколи на виконанні знаходяться рішення, які мають політичний характер, і виконавець має обрати стиль поведінки», – пояснює експерт.

Зауваження в дусі поваги

Відповідності до запропонованого проектом кодексу, приватний виконавець у своїй діяльності повинен дотримуватися таких принципів як верховенство права, законність, незалежність, справедливість, неупередженість, об’єктивність, обов’язковість виконання рішень, диспозитивність, гласність і відкритість виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами, розумність строків виконавчого провадження, співмірність заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

Взаємини між приватними виконавцями мають ґрунтуватися на засадах товариського партнерства, взаємоповаги та взаємодопомоги. У стосунках між собою приватним виконавцям необхідно уникати проявів недоброзичливого ставлення один до одного, а об’єктивна публічна критика недоліків у роботі колег має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю. Крім того, приватний виконавець має утримуватися від критичних зауважень, образливих для інших колег, органів професійного саморегулювання та органів влади. Водночас, критичні зауваження, зроблені в дусі поваги, є допустимими.

Як йдеться у проекті Кодексу, поведінка приватного виконавця має бути тактовною та сприяти підвищенню авторитету, поваги й довіри до професії. Приватний виконавець повинен протидіяти отриманню результатів, що суперечать принципам гуманізму. Йому потрібно бути прикладом законослухняності, взірцем добропорядності, вихованості та культури.

Також документом передбачені певні умови дрес-коду приватних виконавців. Так, під час виконання своїх обов’язків вони мають дотримуватися ділового стилю одягу, який відрізняється офіційністю, стриманістю та акуратністю.

Особи, які стали на шлях цієї професії, не повинні використовувати її авторитет у рекламних або пропагандистських цілях; не можна допускати дій, висловлювань і поведінки, що можуть зашкодити їх репутації та авторитету професії, викликати негативний резонанс. Загалом, приватний виконавець має докладати всіх зусиль, щоб його поведінка була бездоганною.

Приватному виконавцеві слід уникати конфлікту інтересів, не допускати вчинення дій чи бездіяльності, які можуть створити враження про наявність такого конфлікту. Він не повинен отримувати будь-яку винагороду чи інші вигоди за свою діяльність, окрім винагороди, розмір якої встановлено законодавством або угодою зі стягувачем.

Перевага – медіація!

Особливу увагу в Кодексі приділено взаємовідносинам приватних виконавців із громадськістю та комунікація із ЗМІ. Як йдеться у документі, приватний виконавець повинен з повагою ставитися до діяльності представників громадськості та засобів масової інформації щодо висвітлення роботи приватних виконавців, а також сприяти їм в отриманні достовірних даних. При цьому він має утримуватися від висловлювань, міркувань та оцінок з питань, які не належать до його компетенції; дотримуватися етики публічних виступів і вимог щодо надання конфіденційної інформації. Письмові та усні виступи приватного виконавця мають бути достовірними та виваженими, а дискусії вестися у коректній формі.

Серед іншого, приватний виконавець зобов’язаний вживати всіх можливих заходів для набуття рівня знань і навичок, необхідних та достатніх для ефективного виконання своїх обов’язків; регулярно здійснювати підвищення кваліфікації; вчасно ознайомлюватися зі змінами в законодавстві; застосовувати у своїй діяльності кращі світові та вітчизняні практики.

Для забезпечення довірливих відносин з іншими учасниками правовідносин, приватний виконавець повинен дотримуватися конфіденційності та не розголошувати третім особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх функцій, а також забезпечувати дотримання конфіденційності помічниками та технічним персоналом.

У проекті Кодексу наголошується, що приватний виконавець зобов’язаний вживати всіх можливих та законних заходів для забезпечення виконання рішення; забезпечувати однакове ставлення до всіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості й поваги до їхніх прав. Крім того, він має надавати перевагу застосуванню медіації для пошуку взаємоприйнятних способів розв’язання конфлікту та переконання боржника добровільно виконати рішення.

Приватному виконавцеві необхідно утримуватися від дій, які безпідставно збільшують тривалість виконавчого провадження. Якщо законодавство зобов’язує приватного виконавця вчинити окремі дії протягом певного строку, він зобов’язаний намагатися вчинити такі дії якомога швидше з метою забезпечення оперативного виконання рішення. При цьому зазначене правило застосовується також випадків, коли законодавство не встановлює строків вчинення дій приватним виконавцем.

Крім того, приватний виконавець повинен утримуватися від витрат, які не є розумно необхідними для виконання рішення, або розмір яких не є обґрунтованим. У разі відчуження майна боржника приватний виконавець зобов’язаний забезпечити відкритість для можливих покупців усієї інформації, що стосується продажу майна, а також рівний доступ до такого майна боржника. Загалом, щодо майна боржника приватний виконавець має діяти як розумний добрий господар, зокрема вчинити всі розумні дії задля його продажу за найвищою ціною. Приватний виконавець не повинен вести недобросовісну конкуренцію, характеризуючи свою кваліфікацію; надавати необґрунтовані обіцянки щодо результатів стягнення; займатися індивідуальною рекламою, в тому числі через засоби масової інформації.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати