30 квітня 2013, 15:26

Вивільнення працівників у порядку скорочення: правильно інформуємо державну службу зайнятості

Обов’язок для роботодавців

Опубліковано в №18 (360)

Дар’я Ганзієнко
Дар’я Ганзієнко «Integrites, ЮФ» старший юрист

Пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) передбачена можливість звільнення працівника за ініціативою власника чи уповноваженого ним органу у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

Законом України «Про зайнятість населення» передбачений обов’язок для роботодавців при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідомляти про це не пізніш як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення – направляти списки фактично вивільнених працівників, зазначаючи в них інвалідів.

Законодавством встановлена особлива форма подання звітності про вивільнення працівників, затверджена наказом Міністерства юстиції України: один звіт про заплановане вивільнення і один звіт протягом десяти днів з дня звільнення вже по факту.

Аби уникнути суперечок з державною службою зайнятості, а тим більше застосування нею штрафних санкцій, роботодавцям особливу увагу варто приділяти порядку подання звіту про заплановане вивільнення працівників за формою № 4-ПН.

У зв’язку реєстрацією звіту в службі зайнятості в день його надходження доцільно подавати звіт наручно не пізніше дати, з якої обраховується мінімальний двомісячний строк на заплановане вивільнення та яка безпосередньо вказана у звіті. Саме з дати надходження звіту до служби зайнятості починає обраховуватись двомісячний строк, по закінченню якого працівник буде звільнений в порядку ст. 40 КЗпП. Така практика є усталеною і порушення строків подання звіту є підставою для застосування до роботодавця штрафних санкцій.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати