10 липня 2018, 14:59

На роботу до України: трудові права іноземців

Опубліковано в №29-30 (631-632)

Станіслав Куценко
Станіслав Куценко начальник Головного територіального управління юстиції у м. Києві

На сьогодні в нашій країні зареєстровано чимало підприємств з іноземними інвестиціями. У багатьох випадках засновники зацікавлені в тому, щоб у них працювали саме іноземні громадяни. Тому питання працевлаштування іноземців на території України є достатньо актуальним.

Наприклад, нещодавно до мене на щотижневий особистий прийом звернувся громадянин Франції Вів’єн за правовою консультацією щодо офіційного працевлаштування в Україні. Кілька років він працював програмістом у Парижі, проте фірма відкрила філіал в Україні, а його делегували на пост керівника. Тому він одразу вирішив проконсультуватися щодо українських норм законів. Адже законодавство Франції щодо прав працівників вважається одним з найсуворіших у світі. Найважливішим джерелом трудового права Франції є Трудовий кодекс, який діє наразі в редакції 2017 р. Цей Кодекс являє собою інкорпорацію численних законодавчих актів із праці, прийнятих у різні часи парламентом та урядом.

Які трудові права мають іноземці в Україні?

У ст. 26 Конституції України зазначено, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються такими ж правами та свободами, а також несуть такі ж обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземні особи та особи без громадянства, які мають бажання працювати на території України, повинні отримати спеціальний дозвіл, який надає територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державний центр зайнятості). Видача, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також внесення змін до такого дозволу регулюються Законом України «Про зайнятість населення» (далі – Закон).

Порядок, строк та перелік необхідних документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземців регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. №858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» (далі – Постанова).

Які документи необхідні для отримання дозволу на працевлаштування в Україні?

Роботодавець подає до територіального органу, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державного центру зайнятості), такі документи:

 • заяву за формою, встановленою Постановою, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці;
 • копії сторінок паспорта іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (нотаріально);
 • кольорову фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 см;
 • копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

Роботодавець додатково подає для отримання дозволу щодо:

 • випускників університетів, які входять до першої сотні у світових рейтингах університетів – копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
 • іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора і засвідчують авторство (авторське право);
 • відряджених іноземних працівників – копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
 • внутрішньо-корпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
 • осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту – копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державний центр зайнятості), надає роботодавцю опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу.

Який термін розгляду заяви?

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (Державний центр зайнятості), приймає рішення у такі строки з дня отримання відповідної заяви:

 • 7 робочих днів – про видачу доз волу;
 • 3 робочі дні – про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Копія рішення про видачу дозволу надсилається протягом 2-х робочих днів із дня його прийняття роботодавцем поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення оплати (у разі прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу), а також на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості розміщується інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

Будьте уважні! Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів із дати прийняття рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

На який термін видається дозвіл?

Дозвіл видається на термін:

 • дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на 3 роки – для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених ч. 2 ст. 42-1 цього Закону;
 • дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більше ніж на 3 роки – для відряджених іноземних працівників;
 • дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньо-корпоративних цесіонаріїв;
 • дії трудового договору (контракту), але не більше ніж на 1 рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

У разі наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів.

Якщо Ваші трудові права порушуються, не гайте часу, звертайтеся до право-просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» (http://pravo.minjust.gov.ua, 0800 213 103).

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати