18 вересня 2017, 13:07

Проценти за квадратні метри

Особливості сплати податку на нерухомість юридичних і фізичних осіб у 2017 році

Опубліковано в №38 (588)

Сергій Протасов
Сергій Протасов «Trusted Advisors» адвокат, старший юрист

В Україні з 01.01.2017 р. набули чинності кілька законів, якими було внесено зміни до Податкового кодексу. Зокрема, було прийнято закони від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 р. №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Вказаними нормативно-правовими актами, окрім іншого, було дещо змінено порядок та умови адміністрування і сплати юридичними та фізичними особами податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Так, суб’єктами оподаткування вказаним податком, як і раніше, залишаються фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

З 01.01.2017 р. розширено перелік видів нерухомого майна, що не належать до об’єктів оподаткування, а саме:

 • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів, закладів оздоровлення і відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів, закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими, внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30-ти календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури та спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків і відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30-ти календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);
 • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, в яких виховується 5 та більше дітей.

Слід зазначити, що залишилася незмінною база оподаткування вказаним податком. Як і раніше, це загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Відповідно до ст. 10 Податкового кодексу, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки належить до категорії місцевих податків, оскільки ставки податку встановлюються за рішеннями місцевих рад у межах встановлених Податковим кодексом граничних величин та сплачуються до відповідних місцевих бюджетів.

З 01.01.2017 р. максимальний розмір ставки оподаткування зменшений законодавцем з 3% до 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня (48 грн) за 1 кв. м бази оподаткування.

У 2017 р. також збережено норму щодо обов’язку сплати додаткових 25 тис. грн на рік власниками житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), за кожен із вказаних об'єктів житлової нерухомості (його частку), що по суті можна назвати податком на розкіш.

Пільги зі сплати податку на нерухомість залишилися незмінними, зокрема, база оподаткування зменшується:

 • для квартири/квартир, незалежно від їх кількості, на 60 кв. м;
 • для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості, на 120 кв. м;
 • для різних типів об’єктів житлової нерухомості та їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. м.

Зазначене зменшення надається один раз за кожний податковий (звітний) рік.

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, як і раніше, наділені повноваженнями встановлювати пільги зі сплати податку.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Водночас з 01.01.2017 р. пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 5-кратний розмір неоподатковуваної площі (300 кв. м – для квартир і 600 кв. м – для будинків);
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

При цьому слід звернути увагу, що Податковий кодекс не визначає критеріїв та вимог до порядку встановлення пільг зі сплати податку, вказуючи лише на те, що для нерухомості, що належить фізичним особам, пільга встановлюється виходячи з їхнього майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Більш конкретних критеріїв законодавець не визначає, делегуючи при цьому право визначати розмір і спосіб встановлення таких пільг органам місцевого самоврядування, оскільки саме до місцевих бюджетів зараховуються надходження від сплати цього податку.

У 2017 р. платники податку-юридичні особи сплачуватимуть податок за житлову та нежитлову нерухомість за поточний 2017 р. Юридичні особи зобов’язані самостійно обчислювати суму податку станом на 1 січня і в термін до 20.02.2017 р. та подати до державних податкових інспекцій за місцезнаходженням об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Податок юридичні особи сплачують авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Платники податку-фізичні особи у 2017 р. сплачуватимуть податок за житлову і нежитлову нерухомість за 2016 р. за ставками та з використанням пільг, які застосовувалися при розрахунку податку минулого року.

До 01.07.2017 р. за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичних осіб-платників податку податкові органи повинні були направити (вручити) відповідні податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку із зазначенням відповідних платіжних реквізитів.

Термін сплати податку, як і раніше, складає 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Слід також пам’ятати, що згідно з п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

 • у разі затримки до 30-ти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу;
 • у разі затримки більше 30-ти календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, у розмірі 20% від погашеної суми податкового боргу.

Після закінчення встановлених Податковим кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Пеня, визначена пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) з розрахунку 120%річних облікової ставки Національного банку України, актуальної на кожний такий день.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати