22 січня 2019, 12:47

Новели Податкового кодексу України в частині трансфертного ціноутворення

Катерина Гупало
Катерина Гупало «Arzinger» партнер
Микита Ларіонов
Микита Ларіонов «Arzinger» юрист

01.01.2019 року набрав чинності Закон України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким запроваджено деякі зміни в частині регулювання трансфертного ціноутворення в Україні, зокрема:

Уточнено критерії визнання операції контрольованою

  • За відсутності інших критеріїв не є контрольованими операції з нерезидентом, організаційно-правова форма якого хоч і включена до переліку, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 04.07.2017 року №480, але який у звітному році сплачував податок на прибуток підприємств (корпоративний податок).
  • Контрольованими операціями визнаються внутрішньогосподарські розрахунки між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Визначено характеристики активів, які враховуються під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції

Під час визначення зіставності умов операцій слід враховувати наступні характеристики активів:

  • Тип активу (нематеріальний/фінансовий, виробниче обладнання тощо);
  • Природа активу (вік, ринкова вартість, розташування, наявність прав захисту тощо).

Додатково, визначення та аналіз впливу нематеріальних активів на умови контрольованої та зіставних операцій здійснюються з урахуванням, зокрема, але не виключно, наступних характеристик:

  • Вид юридичного володіння нематеріальними активами та договірні умови їх використання;
  • Категорії та характеристики нематеріальних активів (ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, стадія розробки тощо);
  • Договірна та фактична діяльність сторін операції пов’язана з розробкою, вдосконаленням, підтримкою, захистом і експлуатацією таких активів.

Закріплено принцип переваги змісту контрольованої операції над формою

До уваги беруться фактичні дії сторін та фактичні умови проведення операції, навіть якщо фактичні умови операції та фактичні дії сторін не відповідають умовам договору або операція фактично здійснена, але документально не оформлена (підтверджена).

Передбачено можливість переривання строку проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»

Строк проведення перевірки переривається, якщо судом розглядається позов з питань, пов’язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Розширено перелік прав контролюючого органу в процесі проведення перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки»

Починаючи з 01.01.2019 року в ході проведення перевірки контролюючий орган має право:

  • Надсилати запити компетентним органам іноземних держав щодо предмета та обставин здійснення контрольованої операції та щодо господарської діяльності та фінансової звітності нерезидента – сторони контрольованої операції;
  • Проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами) для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», застосованої контролюючим органом під час перевірки.

Змінено порядок нарахування пені після здійснення самостійного коригування

Нарахування пені розпочинається після спливу 270 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати