22 червня 2018, 18:45

Іспанський досвід електронного виставлення інвойсів

На що звернути увагу Україні?

Опубліковано в №24-25 (626-627)

Андрій Леонець
Андрій Леонець «TaxLink, платформа податкових знань» юрист-аналітик

Будувати ефективну систему адміністрування ПДВ складно, а будувати таку систему для наднаціонального утворення, здавалося б, недосяжно. Проте уніфіковані правила справляння ПДВ в Європейському Союзі, а також такі інструменти адміністрування як «EC Sales List», «Intrastat declaration», «The Reverse Charge Mechanism» тощо гідно справляються з поставленими цілями.

Одна з найбільш ефективних систем адміністрування ПДВ серед держав-членів ЄС функціонує в Іспанії, на прикладі якої розглянемо порядок електронного виставлення інвойсів.

Іспанські платники ПДВ можуть здійснювати електронне виставлення інвойсів за допомогою комп’ютерних та телекомунікаційних технологій лише за наявності в них спеціального дозволу компетентного органу (Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, Agencia Estatal de la Administración Tributaria). Варто зазначити, що як на рівні Директиви 2006/112/EC (Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax, OJ L347 of 11 December 2006), так і в іспанському законодавстві основною формою інвойсів є паперова.

Електронне виставлення інвойсів можливе лише за погодженням з покупцем та за умови, що достовірність засвідчення особи постачальника та його змісту гарантовані за допомогою таких інструментів:

  • Визнання дійсності контрагентами так званого «визнаного електронного підпису», який є тільки попереднім електронним підписом на основі визнаного сертифіката, що видається згідно з п. 6, 10 ст. 2 Директиви 1999/93/CE (Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures, OJ L 13 of 19 January 2000).
  • Електронні інвойси, виставлені іспанським покупцям в іноземних країнах (не ЄС) із застосуванням електронного підпису вважаються дійсними в Іспанії за умови, якщо такий підпис відповідає вимогам «визнаного електронного підпису».

При цьому іспанський покупець може вважати, що отриманий електронний інвойс складено із застосуванням «визнаного електронного підпису» в таких випадках:

1. Коли інвойс складено на основі визнаного сертифіката, виданого органом сертифікації держави-члена ЄС:

а) якщо в сертифікаті зазначається, що він визнаний відповідно до Директиви 1999/93/CE;

б) якщо орган сертифікації визнано ЄС відповідно до п. 2 ст. 3 Директиви 1999/93/CE;

в) якщо суб’єкт сертифікації зареєстровано у державному реєстрі під наглядом компетентного органу з питань електронного виставлення рахунків держави-члена ЄС або податкового органу держави-члена ЄС.

2. Коли інвойс складено на основі визнаного сертифіката, виданого органом сертифікації держави, яка не є членом ЄС:

а) якщо орган сертифікації дотримується вимог, встановлених Директивою 1999/93/CE, і був визнаний ЄС відповідно до п. 2 ст. 3 Директиви 1999/93/CE;

б) якщо орган сертифікації (створений в ЄС) дотримується вимог, встановлених Директивою 1999/93/CE, здійснює перевірку дійсності сертифіката, виданого органом сертифікації держави, що не є членом ЄС.

3. Коли сертифікат або орган сертифікації визнаються на підставі міжнародного договору, підписаного між ЄС і третіми державами або міжнародними організаціями.

Також платники ПДВ можуть здійснювати конвертацію паперових інвойсів в електронний формат та навпаки. Процедура конвертації складається з таких кроків:

  • сканування інвойсів за допомогою сертифікованого програмного забезпечення;
  • накладення електронного підпису;
  • створення бази даних, що містить інформацію про відповідні інвойси та електронний підпис.

Система негайного подання інформації (The Immediate Submission of Information (ISI) system)

З грудня 2016 р. в Іспанії запроваджено правила ведення електронних книг з ПДВ для платників, які звітують щомісяця. Починаючи з липня 2017 р. було введено систему ISI, за допомогою якої платники зобов’язані вести книги з ПДВ в електронному форматі.

Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, платники податку ведуть ці книги шляхом заповнення інформації про всі випущені й отримані інвойси та бухгалтерські документи, а також отримані митні документи. У такий спосіб всі відповідні дані в електронному вигляді передаються до податкових органів Іспанії, що забезпечує їм можливість мати всю інформацію про бізнес-операції, що здійснюються платниками ПДВ у режимі реального часу.

Така система стала обов’язковою для тих суб’єктів господарювання, які зобов’язані щомісяця подавати податкові декларації, а саме:

  • мають обіг більше ніж 6 млн євро;
  • включені в режим щомісячного бюджетного відшкодування;
  • застосовують положення щодо так званого VAT Grouping.

При цьому система ISI може добровільно використовуватися будь-яким іншим суб’єктом господарювання шляхом подання заяви, за якою вони включаються в систему.

Система ISI поширюється на всі книги з ПДВ, ведення яких є обов’язковим згідно з іспанським Положенням про ПДВ (the VAT Regulation). До них належать книги щодо виставлених та отриманих інвойсів, засобів виробництва (так звані investment goods) та операцій, що вважаються внутрішньо-груповими.

Таким чином, іспанські податкові органи мають можливість моніторити здійснювані платниками ПДВ операції фактично в режимі реального часу, але який все-таки характеризуватиметься як постконтроль.

Натомість в українську систему електронного адміністрування ПДВ було інтегровано механізм автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків, яка по суті змінила постконтроль операцій платників ПДВ на попередній.

Іспанські платники податку створюють бази даних свої бухгалтерських документів (у тому числі інвойсів), надаючи податковим органам всю інформацію про здійснювані операції.

Навіть уявити таку систему надання інформації контролюючим органам в Україні досить складно, але такий механізм, у разі його поширення на всіх платників ПДВ, сприяв би детінізації економіки.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати