03 грудня 2013, 16:09

Інституційно­-правові механізми захисту прав інвестора

Теоретико­правовий огляд

Опубліковано в №49 (391)

Дарія Щербина Магістрант Юридичного інституту Київського міжнародного університету

Питання захисту прав інвестора досліджувалися в працях Вельямінова Г.М., Лазебник Л., Платонової Н., Поєдинок В.В., Фархутдинова И.З. та інших вчених.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про інвестиційну діяльність» однією з найважливіших складових державної гарантії захисту прав інвесторів є ефективна система розгляду спорів, cпори між іноземними інвесторами і державою щодо державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, що стосується спорів, наприклад, корпоративних, щодо договорів, то останні розглядаються або в національних судах, або за домовленістю сторін – у третейських судах [3; 4].

У зв’язку з неефективною діяльністю національних судів і загалом правозахисної системи інвестори дедалі частіше намагаються відстоювати свої права в Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ), який вважається ефективною формою для захисту порушених майнових прав.

Проте звернення до ЄСПЛ щодо інвестиційних позовів проти держави є швидше винятком, ніж правилом, особливо з огляду на невизнання Україною обов’язкової юридичної сили його рішень.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати