02 серпня 2013, 15:36

Роль і порядок залучення захисника в кримінальному законодавстві

Початок досудового розслідування та підстави закриття кримінального провадження

Олег Огородник
Олег Огородник Юрист, правозахисник

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою цієї статті є дослідження окремих питань, пов’язаних з роллю захисника в кримінальному провадженні, початком досудового розслідування та підставами закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 45 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК), яка передбачає, що захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати