25 липня 2018, 15:17

Зміни у сфері відчуження часток ТОВ та процедури його оформлення

Опубліковано в №35 (637)

Дмитро Гронь
Дмитро Гронь «Evris» старший юрист

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ). Цей нормативний акт – відповідь на запити та потреби бізнесу, які накопичились за 27 років роботи товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – ТОВ/ТДВ) з морально застарілим Законом «Про господарські товариства».

Закон про ТОВ вносить багато суттєвих змін в роботу найпоширенішої організаційно-правової форми ведення бізнесу (ТОВ), багато з яких вже були детально описані нашими колегами в профільних виданнях.

В даному матеріалі ми коротко проаналізуємо зміни, що відбулись у сфері відчуження часток ТОВ та процедури його оформлення:

Відчуження часток третім особам та переважне право

В першу чергу необхідно зазначити, що Закон про ТОВ базово передбачає, що учасник може відчужити належну йому частку в ТОВ іншим учасникам та/або третім особам. Водночас статутом ТОВ може встановлюватися обмеження: умовою вчинення таких операцій, а також передачі частки в заставу, є отримання згоди інших учасників ТОВ. Вказане обмеження може бути включене/виключене зі статуту одностайним рішенням учасників.

Також необхідно пам'ятати, що так само за загальним правилом діє переважне право учасників на придбання частки ТОВ у випадку її відчуження іншим учасником третім особам. По аналогії всі питання, пов'язанні з врегулюванням переважного права (порядок реалізації, розподіл частки, відмова від такого права та ін.) включаються/змінюються/виключаються зі статуту одностайним рішенням учасників.

Як бачимо, законодавець не тільки пішов шляхом максимальної диспозитивної та гнучкості в регулюванні питань відчуження часток ТОВ третім особам, але також забезпечив захист та підвищення ролі міноритарних учасників під час узгодження таких питань у статутах ТОВ.

Порядок оформлення відчуження часток ТОВ

Окрім зазначених вище, набули чинності також нові норми про порядок оформлення та реєстрації змін, пов'язаних з відчуженням/переходом права власності на частку в ТОВ.

Так, Законом про ТОВ внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), яким окремо, суто для цілей реєстрації змін про склад учасників передбачені:

  • перелік необхідних документів;
  • категорії осіб, котрі можуть звертатись для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Відтепер основним документом, який фіксує факт відчуження частки є акт приймання-передачі і закон не вимагає подання для реєстрації нового учасника договору купівлі-продажу, іншого правочину або протоколу загальних зборів ТОВ про прийняття нового учасника. Водночас закон вимагає здійснення нотаріального посвідчення справжності підписів сторін на таких актах приймання-передачі.

Варто окремо зазначити, що сторони, як і до цього, вправі укласти договір купівлі-продажу частки в простій письмовій формі, а нотаріальне посвідчення може здійснюватися на вимогу однієї зі сторін/за їхньою взаємною згодою. При цьому Законом про ТОВ була зменшена ставка державного мита для посвідчення цієї категорії документів (1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян замість 1% від суми договору).

Другою суттєвою зміною в процедурі оформлення і реєстрації зміни складу учасників ТОВ, стало визначення суб'єктного складу потенційних заявників. Відтепер Законом про реєстрацію передбачено, що у випадку відчуження частки згаданий вище акт приймання-передачі (разом з іншими необхідні документи) може бути поданий:

(a) новим учасником;

(b) попереднім власником частки.

Враховуючи зазначене можна зробити висновок, що запровадженні нововведення суттєво спрощують та убезпечують процедуру відчуження і оформлення частки в ТОВ за новим власником:

  • передбачена Законом про ТОВ можливість для нового власника частки самостійно звернутися із заявою про проведення реєстраційних дій виключає його залежність від волевиявлення інших учасників (зокрема, оформлення протоколів загальних зборів ТОВ про прийняття нового учасника) та дозволяє йому самостійно набути статусу учасника ТОВ;
  • використання акту приймання-передачі як основного документа, що посвідчує перехід прав на частку, знижує ризик протиправного відчуження частки (на підставі протоколу загальних зборів, що підписувався головою та секретарем зборів, які могли і не бути належним чином уповноважені учасниками ТОВ);
  • з урахуванням того, що відтепер в статуті ТОВ можна не вказувати перелік учасників, зміни до ЄДР вносяться без відповідного рішення загальних зборів, що робить ЄДР першочерговим та основним джерелом відомостей про актуальний склад учасників. Перехід до такої моделі цілком відповідає вже усталеній практиці стосовно того, що новий учасник ТОВ стає «правомочним» по відношенню до третіх осіб лише після внесення відповідних записів до ЄДР.

Разом з тим варто зазначити, що наразі більшість нотаріусів призупинили надання послуг з вчинення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників ТОВ у зв’язку із недостатнім розумінням порядку проведення відповідних процедур. Проте варто розуміти, що така ситуація є тимчасовою та триватиме до моменту видання профільними органами відповідних роз'яснень та напрацювання практики роботи за новими правилами.

В будь-якому випадку ми вважаємо, що зазначені норми носять позитивний характер, а задля уникнення ризиків оскарження реєстраційних дій з питань приведення діяльності та/або документів підприємства у відповідність із Законом про ТОВ варто залучати професійних юридичних радників до роботи з оформлення відповідних документів та супроводження внесення змін до ЄДР.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати