22 листопада 2017, 18:46

Юридична освіта: в ногу з часом

Олеся Отраднова
Олеся Отраднова д.ю.н., заступник декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олена Шурин
Олена Шурин к.ю.н., асистент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, координатор Юридичної клініки "Pro Bono"

Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка – це навчальний, науковий і культурно-освітній центр вищої правничої школи в Україні, який постійно розвивається, крокуючи в ногу з найновішими та найактуальнішими світовими тенденціями в галузі юридичної освіти.

Univ photo

Про потужність та великий потенціал факультету свідчать самі лише цифри. Так, колектив юридичного факультету у складі 15 кафедр налічує понад 300 висококваліфікованих викладачів. Факультет є одним із найбільших у структурі університету та за кількістю студентів. Сьогодні більше ніж 3000 студентів (з яких близько 200 – іноземні громадяни) здобувають фахову юридичну освіту у стінах Червоного корпусу. Наразі на факультеті навчаються 158 аспірантів, 4 докторанти, 35 здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук, 9 здобувачів наукового ступеня доктора юридичних наук.

На факультеті успішно функціонують різноманітні магістерські програми: 35 спеціалізацій для поглибленої підготовки студентів освітнього рівня «Магістр», освітня програма «Інтелектуальна власність», міжнародні програми подвійного дипломування, освітні програми з англійською мовою підготовки.

фото 1

Ефективне навчання на факультеті забезпечується успішним поєднанням теоретичної та практичної складових. Практика студентів є органічною частиною навчального процесу на юридичному факультеті та його неодмінною складовою. Завдяки налагодженій системі співпраці факультету з державними органами й органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та провідними юридичними компаніями, студенти всіх курсів кожного року проходять стажування, отримують безцінний досвід, який зможуть застосувати в подальшій професійній діяльності.

Оскільки факультет – це не лише провідний освітній центр, а й науково-дослідний осередок правничої думки в Україні, значна увага в роботі приділяється науковим дослідженням. Щороку на юридичному факультеті відбувається чимало цікавих наукових заходів (симпозіуми, форуми, конференції, круглі столи), переважна більшість яких мають міжнародне значення та відвідуються вченими з різних країн.

Провідні викладачі та співробітники юридичного факультету входять до складу Науково-консультативних рад при Верховному Суді та Вищих спеціалізованих судах. Отже, з гордістю можна зазначити, що співробітники юридичного факультету не лише навчають молодь, але й діляться своїм величезним інтелектуальним потенціалом з поважними практиками.

Формування та виховання плеяди молодих науковців стало можливим завдяки тому, що на факультеті активно працює Рада молодих вчених, яка організовує різноманітні, цікаві та корисні заходи для молодих дослідників факультету, серед яких проект «Школа молодого науковця», І етап Всеукраїнської олімпіади МОН з правознавства, І етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт тощо.

Враховуючи вектор розвитку правої науки та освіти, спрямований у бік імплементації найкращих світових стандартів, юридичний факультет активно розвиває міжнародну співпрацю як з європейськими університетами, так і з вищими навчальними закладами інших країн. Студенти юридичного факультету мають можливість підвищувати рівень своїх знань за допомогою широкого спектра спеціальних факультативних навчальних курсів, які викладаються провідними українськими та іноземними спеціалістами. Велику популярність серед студентів юридичного факультету здобули започатковані факультетом міжнародні проекти з обміну студентів-правників (Ost-West-Netzwerk, Erasmus+) та різноманітні Літні школи: щорічні літні школи з права та державного управління (Берлін); щорічні літні школи, що проводяться за підтримки офісу Координатора ОБСЄ в Україні; щорічні літні школи з права інтелектуальної власності.

фото 2

У структурі факультету діють центри вивчення права іноземних держав, зокрема Центр американського загального права, Центр німецького права, Центр польського права, Центр проблем імплементації європейського соціального права. У березні 2017 р. на факультеті був відкритий Центр дослідження польської правової доктрини факультету права та адміністрації Варшавського університету. У травні 2017 р. почав функціонувати Центр романського права та Центр врядування і прав людини. Центри тісно співпрацюють з провідними навчальними закладами та науковими установами країн-партнерів, пропонують студентам і викладачам юридичного факультету доступ до бібліотек правничої літератури, курси правничої іноземної мови, інформування про грантові та інші міжнародні програми.

Безперечно, найбільша гордість факультету – це його студенти. Факультет усіляко підтримує різноманітні студентські ініціативи, оскільки завданням вищої школи є не лише надання якісних знань студентам, а й виховання активних та свідомих громадян. Так, студенти факультету надають безоплатну правову допомогу малозабезпечених верствам населення у межах діяльності Юридичної клініки «Pro bono», таким чином застосовуючи на практиці знання, отримані під час навчання. Юридична клініка здійснює широку правопросвітницьку діяльність серед громадян, співпрацює з провідними юридичними компаніями, а також щороку організовує ярмарки вакансій з метою працевлаштування студентів факультету.

УЮП 3

Також на юридичному факультеті активно діє студентський парламент, який об’єднує активну, творчу та небайдужу молодь. Крім виконання основної функції – представництва інтересів студентів у всіх сферах освітньої діяльності – студентський парламент юридичного факультету відомий своїми творчими студіями (вокальна, поетична, хореографічна, музична та театральна студії, спортивний департамент).

Університет юних правознавців – ще один унікальний соціальний освітньо-правовий проект, який не має аналогів в Україні. Мета проекту – ознайомити учнів 7-8 класів зі світом права та юридичним факультетом, допомогти у пошуку професії своєї мрії, навчити формулювати власну думку та розширити кругозір. Юні студенти протягом навчального року мають можливість відвідати 12 тематичних лекцій, під час яких лектори-студенти старших курсів разом із викладачами юридичного факультету в ігровій та цікавій для дитячого сприйняття формі знайомлять їх з основними галузями українського права, правами та обов’язками дітей, а також розповідають про основи юридичної професії.

УЮП

Активна наукова діяльність, цікаві лекції та семінари, різноманітні культурні, соціальні й освітні заходи об’єднують студентів юридичного факультету на все життя, саме тому випускники факультету продовжують співпрацю навіть після закінчення університету в рамках Асоціації випускників юридичного факультету, тим самим залишаючись частинкою дружньої факультетської родини.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати