11 квітня 2019, 19:04

Адмінспори: чи є простір для медіації?

Олег Горецький
Олег Горецький «Горецький і Партнери, ЮФ» керуючий партнер, доктор філософії у сфері права, адвокат-медіатор

В сучасному світі дедалі більшої актуалізації та підтримки набуває поняття «медіація». Саме процедура медіації, на думку світових експертів, є одним з найпрогресивніших способів альтернативного вирішення спорів.

Технологія, що передбачає участь третьої, неупередженої особи, медіатора, дозволяє вирішити конфлікт двох або більше сторін у межах структурованого процесу з метою покращення якості загального результату. Медіатор – незалежний посередник, який допомагає сторонам спору вирішити його шляхом медіації. Сторони медіації мають безперечну низку переваг. Світовий досвід таких провідних країн світу як Великобританія, США та переважна більшість країн Європи неодноразово підтверджував, що попит на цей альтернативний метод вирішення спорів має широке застосування на практиці.

Така популярність обумовлюється низкою причин. По-перше, швидкість та актуальність вирішення спорів. Через перевантажену судову систему на результат розгляду справ інколи доводиться чекати не один рік. Зазвичай саме через це вирішення спору втрачає свою актуальність, а також користь прийнятого рішення для суспільства. По-друге, сторони, які прагнуть владнати конфлікт, мають бажання скоротити свої витрати на судові процеси, що дозволяє медіація. Ще однією перевагою є те, що сторони конфлікту мають можливість зосередитися на основних аспектах розв'язання їхніх питань і при цьому зберегти ділові відносини.

Гнучкість медіації в адміністративних спорах

Застосування медіації можна знайти в адміністративному судочинстві. Україна, як багато інших країн, сьогодні демонструє прагнення до переосмислення сутності та призначення адміністративного процесу, зокрема, шляхом включення процедури примирення до структури адміністративної процесуальної діяльності. Це дозволить заощадити час і бюджетні кошти, виділені на підтримку судочинного процесу, а також підвищити свою результативність та ефективність.

Однак сьогодні органи державної влади (чиновники) бояться брати на себе відповідальність. Вважається, що в домовленості з бізнесом вбачаються ознаки корупції. Визначаючи грамотний підхід до питання медіації, не поставало б питання про те, навіщо подавати апеляційні чи касаційні скарги, якщо можна отримати рішення в першій інстанції, яке буде вигідним для обох сторін. Перевагою медіації адміністративних спорів є гнучкість прийняття рішень, що забезпечує успішне вирішення справи без потреби повторного позову, на відміну від традиційних судочинних процесів.

Окрім того, в новому Кодексі адміністративного судочинства передбачається можливість стягнення з органу державної влади витрат на правову допомогу у разі програшу справи. Останнім часом адміністративні суди задовольняють значні суми витрат на правову вимогу з органів державної влади.

Світовою практикою були створені різні підходи до регламентації примирних процедур в адміністративному судочинстві. При цьому перелік таких процедур, ступінь формальних і фактичних заходів примусу до їх застосування можуть відрізнятися від країни до країни. Виділяють країни з обов’язковим застосуванням примирних процедур до подання позову, країни, законодавство яких передбачає добровільне проходження сторонами примирних процедур, а також держави, які надають перевагу непрямому стимулюванню сторін до проходження досудових примирних процедур. Однак всі ці підходи об’єднує одна загальна закономірність – схвалюється і часто нормативно врегульовується активність сторін у сфері застосування примирних процедур. Безперечно, переваги медіації роблять цей метод найпопулярнішим, адже він сприяє визнанню взаєморозуміння.

Більшість європейських країн допускає можливість об’єднання традиційного правосуддя та процедур альтернативного врегулювання спорів. Прикладом такого об’єднання є судова медіація, яка здійснюється за участю судді. Досвід європейських країн свідчить про те, що медіація може бути застосована не лише для вирішення спору, який вже був переданий на розгляд до компетентного суду, але також є корисною з метою збереженням нормальних відносин у майбутньому.

Таким чином, медіація є перспективним напрямком розвитку українського адміністративного судочинства, яке потребує більшого розповсюдження та застосування з метою досягнення сторонами примирення, враховуючи інтереси обох сторін процесу за участю судді або посередника (медіатора).

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати