02 квітня 2013, 12:21

Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет

Україна знову стала «піратом № 1» у світі

Опубліковано в №14 (356)

Олексій Самодєлкін

Авторське право на комп’ютерну програму не підлягає патентуванню

Олексій Самодєлкін «LeoPartners, ЮК» Старший юрисконсульт

Головною проблематикою та особливістю авторських прав на комп’ютерну програму є те, що такий об’єкт інтелектуальної власності не підлягає патентуванню. Крім того, відповідно до ст. 18 Закон України «Про авторські та суміжні права» комп’ютерні програми охороняються як літературні твори, і така охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження. А тому, як наслідок, авторське право на комп’ютерну програму виникає з моменту її створення. Сам механізм та процедура державної реєстрації авторського права на комп’ютерну програму передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 «Про порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

Перелік необхідних документів для проходження реєстрації складається із:

1) заяви, викладеної українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державною службою (при цьому, якщо заява подається від імені юридичної особи, то вона підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою);

2) примірника твору (оприлюдненого чи неоприлюдненого) у матеріальній формі (у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп’ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати);

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0