16 липня 2013, 12:17

Екологічне право та екологічні права громадян

Правове регулювання охорони довкілля

М. Шинкарчук Представниця ГО «Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи»
В. Белан Голова ГО «Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи»

Саме внутрішня культура людини та людського суспільства, яка проявляється у ставленні до природи, формується екологічною культурою, яка, у свою чергу, виступає регулятором людської діяльності й зумовлена розвитком екологічної освіти та виховання.

Екологічна культура – це своєрідний «кодекс поведінки», що лежить в основі екологічної діяльності та екологічної поведінки. Лише формування екологічно свідомої людини з високим рівнем екологічної культури і виконанням своїх екологічних обов’язків дозволить зберегти природні умови існування цивілізації і допоможе вивести її на шлях екологічного розвитку.

На сьогодні інтенсивне використання природних ресурсів, їх відновлення, формування екологічної обстановки в Україні, яке останнім часом дуже гостро постає все частіше в питанні політики та економіки, ніж екології, створює проблему чіткого визначення в законодавстві екологічних прав та обов’язків громадян, основних форм охорони і захисту порушених екологічних прав. [2]

Ідея екологічних обов’язків громадян зародилася у міжнародно­правових документах: у міжнародних пактах про права людини згадуються екологічні права громадян. А вже на Стокгольмській конференції ООН по довкіллю в 1972 році проблему прав людини на сприятливе навколишнє середовище було обговорено окремо; певні положення про місце людини в природі, про роль і принципи людської діяльності також закріплено у Всесвітній хартії природи та в Конвенції ООН щодо навколишнього середовища і розвитку (1992 p., Бразилія). Великого значення набула Орхуська конвенція «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища», яка декларує екологічні права громадян стосовно сприятливого довкілля, екологічної інформації, участі у прийнятті екологічно значущих рішень, а також регулює процесуальні питання їх захисту. [1]

В Україні термін «екологічне право» на законодавчому рівні вперше було закріплено у Законі України від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища» (стаття 9), надалі екологічні права були зафіксовані і в Конституції України (стаття 50), що свідчить про їх провідну роль у загальній системі прав людини. Крім цього, екологічні права громадян закріплені у законах України: «Про охорону атмосферного повітря», «Про екологічну експертизу», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» та ін. [3]

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати