Цивільне право

 • Кластерна революція в Україні

  04 жовтня 2016 р., 11:40

  Кластер, кластерний, кластеризація… Що означають ці слова? Аналіз українського законодавства не дає відповіді на таке запитання, незважаючи на активне використання понятт…

 • Нові підстави визнання договору фінансового лізингу недійсним

  27 вересня 2016 р., 16:26

  Останні правові позиції Верховного суду України, що стосуються договорів фінансового лізингу, дедалі більше завдають удару ринку фінансових послуг

 • Без бою за власність

  22 серпня 2016 р., 15:13

  На жаль, шлях будь-якої людини рано чи пізно завершується, і якщо заздалегідь не було врегульовано питання розподілу майна, яке залишиться після людини, не було складено …

 • Вільний слухач – не свідок? Теоретичні та практичні аспекти статусу свідка

  05 липня 2016 р., 18:06

  Згідно з ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий та публічний розгляд його справи впродовж розумного строку н…

 • Естоппель як ліки проти зловживання правом

  14 червня 2016 р., 16:32

  Перспективи застосування принципу естоппель в українському цивільному обороті

 • Адвокат у цивільному процесі – основні принципи та завдання

  13 червня 2016 р., 18:17

  Право на звернення особи до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів закріплене безпосередньо в Конституції України, Цивільн…

 • Мелодія для флейти

  08 червня 2016 р., 18:30

  Якою буде гра на інструментах доказування в оновленому цивільному процесі?

 • Збіг обставин чи поєднання дій

  30 травня 2016 р., 17:38

  В черговий раз юридична спільнота затамувала подих від «теоретичних баталій» Верховного суду України, вищих спеціалізованих судів та судів нижчих інстанцій України щодо т…

 • Підстава захисту суб’єктивного цивільного права та інтересу

  05 травня 2016 р., 19:21

  Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорюва…

 • Фінляндська застава

  03 лютого 2016 р., 11:47

  Однією із запорук розвитку економіки будь-якої країни є ефективне функціонування такої важливої складової фінансового ринку як кредитний ринок.

 • Залік на п'ять

  07 вересня 2015 р., 16:53

  Відповідно до загальної теорії цивільного права суб’єктами зобов’язання є управомочена особа (кредитор) та зобов’язана сторона (боржник). Кредитор – це особа, яка уповнов…

 • Реклама на будівлях

  28 серпня 2015 р., 16:13

  Однією з галузей економіки України, що суттєво скоротилася внаслідок економічної кризи, політичних чинників та військової агресії є ринок зовнішньої реклами.

 • Скільки коштує каліцтво?

  28 серпня 2015 р., 16:08

  Аналітична стаття присвячена практичним аспектам відшкодування шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки, у вигляді компенсації втраченого заробітку потерпілому, я…

 • «Придатний до…». Чи варто збільшити строк позовної давності?

  28 серпня 2015 р., 15:58

  У сучасних реаліях життя немає країни, в якій кожна особа не порушує та не обмежує права та свободи інших осіб.

 • Попередній договір і визнання права власності: судова практика і доктрина

  27 серпня 2015 р., 13:07

  Судовою практикою сформовано неоднаковий підхід щодо питання визнання права власності як правового наслідку порушення попереднього договору щодо укладення договору купівл…