09 квітня 2013, 15:23

Конфіскація майна в особи, яка не є його власником

Цивілістичний аспект

Опубліковано в №15 (357)

Мар’яна Саєнко

Втручання в царину відносин приватної власності має бути легітимним

Мар’яна Саєнко «Asters, ЮФ» Юрист

У рішенні ЄСПЛ «АГОСІ проти Об’єднаного Королівства» наголошується на необхідності встановлення відношення пропорційності між можливістю застосування, характером заходів з обмеження права власності та метою, що має бути досягнута в результаті такого застосування. При цьому міра дбайливості власника щодо відвернення правопорушення становить лише один з елементів балансу приватного та публічного інтересів, що має розглядатись у сукупності з іншими обставинами справи. У спрощеному вигляді під публічним інтересом у цьому контексті мається на увазі реалізація превентивної функції права шляхом вилучення засобів та предметів правопорушення, що загалом відповідає ч. 6 ст. 13 ЦК  (застосування судом до особи, яка зловживає правом користування річчю, «інших наслідків, встановлених законом»).

Беручи до уваги зобов’язання України за Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (Конвенцією КДПВ), до якої Україна приєдналася в серпні 2006 року, та необхідність існування балансу інтересів у вищенаведеному розумінні, у чинній редакції Митного кодексу (далі – МК) конфіскація транспортних засобів застосовується лише щодо: а) транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів порушення митних правил (ст. 472 МК); б) транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками) (ст. 483 МК); в) транспортних засобів, що використовувалися для переміщення поза місцем розташування митного органу (ст. 482 МК). Таким чином, законодавець ліквідував ситуацію, за якої перевізник ставав заручником чужих порушень і далеко не завжди міг усунути негативні для себе наслідки майнового характеру шляхом подання позову про відшкодування в порядку регресу до замовника перевезення, оскільки останній часто-густо був просто підставною фірмою без коштів та майна.

Щоб читати далі, передплатіть доступ
0
0