04 березня 2014, 15:36

На півкроку до перемоги над собою

Аналіз окремих нововведень на фондовому ринку

Опубліковано в №09-10 (403-404)

Роман Степаненко
Роман Степаненко «Asters, ЮФ» партнер

Що ж рік прийдешній нам готує? Часто відповідь на це запитання доводиться шукати в минулому, аналізуючи надбання попередніх років. Цікаво, чи виправданим виявиться такий підхід, якщо за його допомогою спробувати скласти прогноз розвитку фондового ринку в Україні? Марна це справа – складати прогнози, заперечите ви, і не погодитися з цим важко. Натомість пропонуємо зупинитися на кількох «цікавинках» регуляторного поля, які залишив по собі минулий рік.

2012 рік був порівняно врожайним для фондового ринку. Парламент устиг прийняти низку законів, спрямованих на врегулювання відносин суб’єктів фондового ринку. Одним з найвизначніших став Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів». Важливо відзначити, що робота з розробки нормативного акта, який би врегульовував відносини в цій сфері, велась понад 10 років із залученням провідних національних експертів та міжнародних фінансових інституцій. Водночас версія закону, прийнята Верховною Радою, дещо спантеличила і тих, і інших та призвела до підвищення температури в колах професійних учасників ринку. Якщо не вдаватися в деталі Закону, основна причина невдоволень, на наш погляд, криється в механізмі, яким держава «дарувала» суб’єктам ринку нові правила гри. Іншими словами, нова система, що приходить «згори», повинна замінити стару, що формувалася у більш-менш ринковий спосіб, себто дещо природніше. Окрім інших недосконалостей нової моделі доволі невиправданим вбачається запропонована в Законі монополія на клірингові операції та проведення розрахунків за угодами.

Законотворець також відзначився кількома нормативними актами в сфері діяльності інститутів спільного інвестування та впровадження на фондовому ринку пруденційного нагляду. Між тим, особливої уваги потребує акт основного регулятора в цій сфері – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). Йдеться про прийняте 22 жовтня минулого року Рішення Комісії № 1692 «Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України».

Щоб читати далі, передплатіть доступ
1
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати