Популярні матеріали

04 липня 2017, 13:30

Нацбанк удосконалив порядок ідентифікації та визнання банківських груп

Роман Оксанич
Роман Оксанич «Suprema Lex, АО» адвокат, керівник практики банківського та фінансового права

Постановою №57 від 22.06.2017 р. «Про затвердження Змін до Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп» Національний Банк України вдосконалив порядок ідентифікації та визнання банківських груп.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківська група – це група юридичних осіб, які мають спільного контролера,

  • що складається з материнського банку, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності;
  • що складається з материнського банку, який є контролером, його однієї чи кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, або які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ та/або компаній, для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, їх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною;
  • що складається з небанківської фінансової установи або компанії, для якої надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, яка є контролером, її однієї або кількох українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами або для яких надання фінансових послуг є переважним видом діяльності, в якій банківська діяльність є переважною.

Виділяють іноземні, міжнародні та національні банківські групи.

Іноземна банківська група – це частина міжнародної банківської групи.

Міжнародна банківська група – це група фінансових установ, пов'язаних відносинами контролю, діяльність якої представлена більше ніж в одній країні та яка підлягає нагляду на консолідованій основі з боку іноземного органу нагляду.

Національна банківська група – це банківська група, яка не є частиною міжнародної банківської групи.

Ідентифікація та визнання банківських груп здійснюються на підставі Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 09.04.2012 р. №134.

Постановою №57 НБУ більш чітко виписав механізми контролю за банківськими групами. Так, наприклад, Національний банк має право вимагати від банку, відповідальної особи, контролера банківської групи надання інформації та документів, що підтверджують (спростовують) існування банківської групи, склад її учасників, характер взаємовідносин між особами, види діяльності учасників банківської групи. Банк, відповідальна особа, контролер банківської групи зобов’язані надати на вимогу Національного банку відповідну інформацію та документи у строки, визначені в запиті.

Окрім того, Розділ II постанови Правління НБУ від 09.04.2012 р. №134 доповнено новою главою, яка передбачає перелік ознак, що можуть свідчити про наявність контролю за банківською групою.

Слід зазначити, що поряд із введенням більш чіткого алгоритму контролю за банківськими групами Постановою НБУ №57 доповнено нову процедуру визнання банківської групи. Прийняття рішення про визнання банківської групи можливе на підставі інформації, отриманої за результатами ідентифікації Національним банком банківської групи, якщо відповідальна особа/уповноважена особа у строк, установлений Національним банком, не подала або подала в неналежному вигляді відомості про банківську групу та обґрунтовані, документально підтверджені заперечення існування банківської групи. Національний банк приймає таке рішення протягом 1-го місяця після закінчення строку, встановленого для подання документів.

Якщо банківська група припинила своє існування під час розгляду Національним банком документів про її створення, то відповідальна особа подає документи, визначені Постановою. Національний банк приймає рішення про відмову у визнанні банківської групи у зв’язку з припиненням її існування. Припинення визнання банківської групи не перешкоджає ідентифікації такої банківської групи надалі, якщо для цього виникають підстави. Тобто, зазначеним нововведенням передбачено право НБУ на моніторинг Банківської групи навіть після її припинення.

Отже, варто відзначити, що специфічні загрози для національної економіки можуть становити пов’язані в межах групи компаній капітали, зокрема банківські групи. Під час розширення активів та обсягів діяльності банківської групи виникають загрози неконтрольованих фінансових ризиків і зловживань, а також під час згортання діяльності групи існує ймовірність банкрутства інших членів банківської групи та поширення ланцюгової реакції на всю банківську систему України. Можна сказати, що діяльність на території України іноземних банківських груп, частина з яких є глобальними системоутворюючими фінансовими інститутами, несе додаткові загрози національній банківській системі. Водночас механізм їх регулювання з боку регулятора є більш прогресивним, у порівнянні з вітчизняними нормами консолідованого нагляду.

Тому вважаю, що прийняття відповідної постанови полягає у пошуку дієвих інструментів зменшення загроз національній банківській системі з боку національних та іноземних банківських груп шляхом імплементації міжнародного досвіду консолідованого нагляду. Хоча, на мою думку, відповідні нововведення запізнилися щонайменше на 10 років.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати