Популярні матеріали

28 вересня 2018, 18:46

Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах

28.09.2018 р. громадською організацією «Асоціація податкових радників» спільно з Національною школою суддів України, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, платформою Taxlink і Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адміністративних суддів» для суддів адміністративних судів був проведений круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми адміністративного судочинства в податкових спорах».

photo5292245512742873570

Відкривали захід Данило Гетманцев, професор кафедри фінансового права КНУ ім. Т. Шевченка, президент Асоціації податкових радників, член Європейської асоціації податкових професорів (EATLP), доктор юридичних наук, професор, Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, Раїса Ханова, суддя Верховного Суду, народний депутат України, Наталія Блажівська, суддя, віце-президент Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, кандидат юридичних наук, Президент Міжнародної фіскальної асоціації.

Захід розпочався з огляду судової практики. Її основні тенденції описала Раїса Ханова, розповівши про докази й доказування в адміністративному судочинстві. У свою чергу Наталія Блажівська висвітлила ключові рішення у практиці Європейського суду справедливості та Європейського суду з прав людини в податкових спорах.

Данило Гетманцев окреслив основні аспекти права на інформацію в податкових правовідносинах. Загалом право на інформацію складається з трьох основних правомочностей:

- знати, що держава збирає про тебе інформацію;

- знати зміст інформації, яка збирається;

- спростувати неправдиву інформацію.

«Наразі, у світлі останніх тенденцій щодо розкриття інформації про платника, починає змінюватися право на приватність та відбувається певний зсув акцентів на користь держави. Якщо розглядати європейську практику, то варто врахувати досвід скандинавських країн, де податкова інформація знаходиться у вільному доступі. Це дає відповідні результати: у Швеції 70% населення довіряють податковій системі. Це дуже високий показник, один з найвищих у світі», - розповів пан Гетманцев.

Також, на його думку, важливі зміни несе в собі GDPR, який встановлює досить жорсткі правила щодо регулювання персональних даних. Попри те, що регламент стосується тільки фізичних осіб, він поширюється на всіх юридичних осіб, які працюють з даними громадян ЄС.

Пан Гетманцев окреслив і важливі тренди європейської судової практики, проте відзначив, що до України вони поки що доходять дуже повільно: «У нас на цей час поки більш приземлені проблеми, такі як відсутність мотивувальної частини у ППР та неможливість платника вимагати вилучення недостовірної інформації про себе з баз ДФС».

Антон Поляничко,  голова Наукової ради Асоціації податкових радників, к.ю.н., аналізував роль висновків Верховного Суду у визначенні судових доктрин.

photo5292245512742873569 У свою чергу Тетяна Лисовець, старший партнер, адвокат, керівник судової практики ЮФ «Соколовський та партнери», описала реалії застосування електронних доказів у адміністративному процесі.

За її словами, раніше поняття електронних доказів законодавець розглядав тільки через традиційні правові інститути та фактично відносив їх до письмових або речових доказів.

«Оновлений КАС дає визначення електронних доказів і окремо виділяє письмові докази в електронних копіях. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис»», - розповіла вона. Також пані Лисовець навела багато цікавих прикладів із судової практики ВСУ та нового Верховного Суду.

Лариса Антощук, адвокат, керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG Law Ukrainе, висвітлила питання доказування в спорах з питань трансфертного ціноутворення.

На початку доповіді пані Лариса нагадала, що таке «трансфертна ціна» відповідно до Настанов ОЕСР, та виділила три ознаки справ, пов’язаних із трансфертним ціноутворенням:

- ці справи потребують застосування міждисциплінарного підходу (необхідні знання з економіки та матеріального й процесуального права);

- законодавство, що регулює цю сферу, містить велику кількість норм, які дозволяють контролюючим органам вибір моделі поведінки. Така дискреційність часто надає органам надто широке поле повноважень;

- ці справи дуже дорогі для бізнесу.

Також спікер виділила три групи доказів: обов’язкові, додаткові та факультативні.

Підсумком заходу стало виділення загальних трендів та прогнозів щодо спорів по ТЦУ.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати