26 березня 2019, 12:35

Як боротися із корпоративним шахрайством

Палата аудиторів і бухгалтерів України

Дієвим інструментом для боротьби з корпоративним шахрайством є форензік. У широкому розумінні - це, з одного боку, сукупність експертиз, спрямованих на розслідування будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії з метою розкриття шахрайських схем, з іншого боку - система превентивних заходів, спрямованих на мінімізацію та протидію виникнення будь-якого роду фактів шахрайських дій у майбутньому.

Про це зазначають у ПАБУ.

Читайте також: "Слід приділити більше уваги питанню відображення в обліку нематеріальних активів, - дослідження".

Так, в арсенал форензік входять різні елементи систем внутрішніх контролів.

  • комплаєнс - це сукупність законодавчих норм і внутрішніх розроблених політик і регламентів компанії, яких повинен дотримуватися кожен співробітник;
  • щорічний аудит фінансової звітності - процедура, яка дає змогу впевнитися в прозорості, достовірності та повноті відображених у бухгалтерському обліку операцій, зіставити їх з первинними документами. У багатьох компаніях це програма 1С або SAP. Головним завданням фінансового аудиту є підвищення довіри до фінансової звітності компанії;
  • система зворотного зв’язку, що дає змогу з допомогою людей, які працюють на підприємстві, ідентифікувати шахрайські дії з боку третіх осіб. Це своєрідний інструмент імплементації політики нетерпимості до будь-якого роду фактів шахрайських дій у компанії;
  • зовнішні інструменти - наявність в організації зовнішнього фінансового контролера, що підпорядковується безпосередньо акціонеру компанії. Він максимально не заангажований, а отже, ефективніший, ніж внутрішня служба безпеки, штатний фінансовий контролер чи внутрішній аудитор.

Нагадаємо, США вдосконалює процедуру колегіального ухвалення рішень щодо ведення обліку.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати