07 лютого 2019, 11:21

Верховна Рада внесла зміни до конкуретного законодавства

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (№6746).

Так, документом врегульовано порядок розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, строки розгляду справ та суттєво розширено зміст ст. 39 «Особи, які беруть участь у справі», і ст. 40 «Права осіб, які беруть участь у справі «Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Читайте також: «Міжнародні резерви України становлять понад 20 млн дол. США«.

За інформацією Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, статтю 221 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» доповнено новою частиною такого змісту:

«Якщо інформація, яку вимагає надати орган АМКУ у зв’язку із дослідженням товарного ринку, що проводиться поза межами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вже надавалася протягом дванадцяти місяців, що передують дню отримання такої вимоги, будь-якому органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін, особа, від якої вимагається така інформація, має право не надавати її повторно, повідомивши про це орган Антимонопольного комітету України, який вимагає надати інформацію, у письмовому вигляді із зазначенням реквізитів листа, яким було надіслано запитувану інформацію».

Законом запроваджено нову правову інституцію — процедура врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії.

Документ доповнює Закон України «Про захист економічної конкуренції» новою статтею 461 «Процедура врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії». Згідно з цією статтею:

«1. З метою підвищення ефективності захисту економічної конкуренції, зокрема шляхом скорочення строку розгляду справ та припинення порушень, оптимізації використання органами Антимонопольного комітету України своїх ресурсів, у справах про антиконкурентні узгоджені дії може застосовуватися процедура врегулювання.

2. Процедура врегулювання у справі розпочинається за заявою відповідача, поданою до складення органом АМКУ подання з попередніми висновками у справі.

3. Заява відповідача про застосування процедури врегулювання має містити згоду відповідача розпочати переговори щодо укладення угоди про врегулювання, у тому числі згоду сплатити штраф відповідно до частини одинадцятої цієї статті.

Орган АМКУ зобов'язаний розглянути заяву відповідача про застосування процедури врегулювання та повідомити про результати її розгляду протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

Цей строк може бути продовжений до отримання висновку експерта або завершення проведення інших дій, необхідних для збирання та фіксації доказів, які можуть бути втрачені зі спливом часу або які неможливо буде провести пізніше без істотної шкоди для їх результату та які мають значення для оцінки органом Антимонопольного комітету України доцільності укладення угоди про врегулювання».

Згідно із законом, «процедура врегулювання з відповідачем вважається розпочатою, якщо орган АМКУ письмово повідомив відповідача про згоду на застосування процедури врегулювання».

Орган Антимонопольного комітету протягом 15 робочих днів з дня початку процедури врегулювання з відповідачем письмово повідомляє відповідача про порушення, яке є предметом врегулювання, зокрема про діяння, які можуть бути кваліфіковані як порушення, товари (товарні ринки) та географічні межі товарних ринків, що охоплені порушенням, тривалість (період) порушення, попередньо розрахований розмір штрафу, який може бути накладений на відповідача без застосування процедури врегулювання, та обґрунтування його розрахунку.

Органи Антимонопольного комітету України припиняють процедуру врегулювання у разі, якщо:

  • з відповідачем не досягнуто згоди щодо питань, викладених у частині одинадцятій цієї статті;
  • відповідач не надіслав підписану ним угоду про врегулювання до органу Антимонопольного комітету України;
  • господарський суд відмовив у затвердженні угоди про врегулювання.

Згідно із Законом, «рішення органів Антимонопольного комітету України не можуть ґрунтуватися на доказах, з якими особам, які беруть участь у справі, не була забезпечена можливість ознайомитися (крім випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) та надати заперечення, а також на доказах, отриманих з порушенням законодавства та прав осіб, а також прийматися з порушенням права особи на захист.

Рішення органів АМКУ мають бути мотивованими. У рішенні зазначаються обставини, докази, на підставі яких прийнято рішення, обґрунтування прийняття чи відхилення доказів осіб, які беруть участь у справі».

Читайте також: «У фокусі фармацевтичних подій АМКУ».

Водночас, законом доповнено Закон України «Про захист економічної конкуренції» новою статтею 521, в якій детально прописано порядок та підстави звільнення від відповідальності та зменшення розмірів штрафів за вчинення антиконкурентних дій та інші новели.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» доповнено новою статтею 521 «Підстави та порядок звільнення від відповідальності та зменшення розміру штрафів за вчинення антиконкурентних узгоджених дій», згідно з якою:

«1. Особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, передбачені статтею 6 цього Закону, звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 52 цього Закону, якщо вона раніше за інших учасників цих дій добровільно повідомила АМКУ про такі антиконкурентні узгоджені дії, звернувшись із заявою про звільнення від відповідальності.

Для осіб, які вчинили антиконкурентні узгоджені дії, передбачені статтею 6 цього Закону, які не можуть бути звільнені від відповідальності у зв’язку з тим, що інший учасник відповідних антиконкурентних узгоджених дій раніше подав заяву про звільнення від відповідальності, але які добровільно звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою про зменшення розміру штрафу та надали докази антиконкурентних узгоджених дій, що мають суттєве значення для прийняття рішення у справі, розмір штрафу зменшується залежно від черговості надання ними таких доказів:

  • першій особі — на 50 відсотків;
  • другій особі — на 30 відсотків;
  • іншим особам — на 20 відсотків розрахованого розміру штрафу, який мав бути накладений відповідно до оприлюднених Антимонопольним комітетом України підходів до визначення розмірів штрафів.

3. АМКУ не розглядає заяви про зменшення розміру штрафу, отримані після надіслання особам, які беруть участь у справі, подання з попередніми висновками.

4. Заява про звільнення від відповідальності або про зменшення розміру штрафу подається у письмовій формі та повинна містити інформацію, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі».

Порядок подання заяв про звільнення від відповідальності, про зменшення розміру штрафів за надання доказів вчинення антиконкурентних узгоджених дій та надання такого зменшення встановлюється Антимонопольним комітетом.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім статті 461, яка набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Положення цього Закону щодо строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та наслідків пропуску граничних строків розгляду таких справ застосовуються до справ, розпочатих органами АМКУ після набрання чинності цим Законом.

Ознайомитись із законопроектом можна тут.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати