22 травня 2019, 15:31

В Одесі відбулася презентація навчального посібника "Спортивне право"

Національний університет "Одеська юридична академія"

18 травня 2019 р. в Національному університеті "Одеська юридична академія" в рамках науково-практичної конференції "Римське право і сучасність" відбулася презентація навчального посібника "Спортивне право" під загальною редакцією д.ю.н., професора Євгена Харитонова.

61244768_338137956905234_1439180804302307328_n Центр спортивного права Запорізького національного університету і НДІ Приватного права і підприємництва НАПрН України в особі свого керівника, доцента Максима Ткалича, взяв активну участь у підготовці видання.

Матеріал посібника згрупований в 11 розділів, серед яких слід відзначити поняття і сутність спортивного права, особливості управління фізичною культурою і спортом, суб’єкти і об’єкти спортивних відносин, договірні відносини у сфері спору, правове регулювання спорту за кордоном тощо. Важливим є те, що автори посібника не просто проаналізували емпіричний матеріал, а запропонували власні шляхи вирішення певних проблем правового регулювання відносин у сфері спорту.

Авторами навчального посібника було здійснено ґрунтовний аналіз норм чинного законодавства, практики його застосування, актів спортивних організацій, рішень Міжнародного спортивного арбітражного суду тощо, що в комплексі утворюють унікальний "спортивний" правопорядок.

У посібнику досліджено деякі аспекти регулювання відносин у сфері спорту в США. З урахуванням того, що система спорту США є чи не найрозвиненішою в світі, а саме явище професійного спорту виникло саме там, дослідження досвіду цієї країни в частині регулювання відповідних відносин є неоціненним. Також посібник зі спортивного права є другим виданням на спортивно-правову тематику. Першим же виданням була колективна монографія під назвою "Спортивне право: актуальні проблеми" під редакцією Є.О. Харитонова і О.І. Харитонової, яка з’явилася у 2018 р.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати