30 липня 2015, 12:37

Економічні концентрації: АМКУ йде на поступки

Конкурентне законодавство в Україні базується на європейських правових традиціях та принципах. Проте, як законодавство, так і правозастосування потребують подальшого вдосконалення. Розвиток публічних взаємовідносин та проведення послідовної роз’яснювально-методичної роботи Антимонопольним комітетом України має стати одним з головних елементів конкуренційної політики та покращити взаємовідносини АМКУ з бізнесом. Вирішення цих питань потребує відкритого обговорення з експертним середовищем. Саме таким став круглий стіл на тему: «Розвиток ефективних взаємовідносин Антимонопольного комітету України та бізнесу: економічні концентрації», який пройшов у Києві 29 липня 2015 р. Організатором заходу виступив Фонд розвитку конкуренції за підтримки Антимонопольного комітету України. 

IMG_1994

Круглий стіл став першим із серії заходів, загальною метою яких є розвиток ефективних взаємовідносин між АМКУ та бізнесом у різних напрямках роботи регулятора. Під час заходу було обговорено проблемні питання, що стосуються системи контролю за економічними концентраціями в частині нормативного регулювання та правозастосування. Учасниками заходу виступили керівництво АМКУ, ФРК, юридичних підрозділів виробничих компаній, що діють на ринках України, та представники юридичного бізнесу.

За словами Голови АМКУ Юрія Терентьєва, контроль за економічними концентраціями – один із ключових елементів правового режиму захисту економічної конкуренції, який покликаний запобігти виникненню монополізації чи значного обмеження конкуренції на товарних ринках. «У межах такого контролю органи АМКУ активно взаємодіють із представниками бізнесу, що свідчить про поєднання публічного і приватного інтересів. При цьому практика вказує на існування ряду неузгодженостей між учасниками процесу, на необхідності вирішення яких неодноразово наголошували, як в АМКУ, так і в ділових колах. Побудова ефективних взаємовідносин у рамках процедури контролю за економічними концентраціями дозволить, з одного боку, забезпечити належний захист товарних ринків від формування небажаної структури, а з іншого – зменшити адміністративне навантаження на бізнес, обмеживши втручання держави в особі АМКУ у діяльність суб’єктів господарювання. Удосконалення процедури контролю за концентраціями сприятиме зниженню адміністративних бар’єрів, підвищенню відкритості економіки та інвестиційного клімату в державі», - зазначив він.

«Амністії» за концентраціями

Під час заходу учасники окреслили ряд питань, які потребують нагального вирішення, зокрема шляхом покращення законодавства, конкурентної політики та правозастосування, налагодження плідної комунікації в рамках процедури отримання дозволу на концентрацію. Нове керівництво Антимонопольного комітету України висловило готовність іти назустріч бізнесу, впроваджуючи необхідні зміни. Так, Юрій Терентьєв також повідомив про власну ініціативу АМКУ щодо оголошення «амністії» за концентраціями без попереднього дозволу Комітету, обмеживши штраф за відповідні порушення фіксованими сумами (що значно менші за встановлений граничний розмір санкцій), у разі повідомлення про такі концентрації впродовж року з моменту опублікування рекомендаційних роз’яснень з приводу запланованої «амністії» на офіційному веб-сайті АМКУ.

Фондом розвитку конкуренції було заявлено про експертну підтримку у проведенні необхідних реформ, у тому числі щодо законопроектної роботи по внесенню змін до законодавства про захист економічної конкуренції.

Як було зазначено під час круглого столу, практика застосування конкуренційного законодавства в Україні є досить розвинутою, такою, що базується на європейських правових принципах, проте потребує подальшого вдосконалення. На думку експертів у цій галузі, підвищення ефективності правозастосовної діяльності у цьому напрямку можна досягти як законодавчими змінами, так і шляхом розвитку публічних взаємовідносин та проведення послідовної роз’яснювально-методичної роботи Антимонопольного комітету України з бізнесом. Ці шляхи заслуговують на увагу та потребують залучення експертного середовища до обговорення методів їх імплементації. Вдосконалення правозастосування та публічного діалогу призведе до швидких та позитивних результатів, що стане основою для подальшої роботи в напрямку реалізації принципів гласності та прозорості у діяльності АМКУ.

Під час заходу також було презентовано вступні презентації від АМКУ, ФРК та юридичного бізнесу з подальшим обговоренням за участі всіх запрошених.

Дискусія під час круглого столу дозволила виявити аспекти взаємодії між Антимонопольним комітетом України та бізнесом або його уповноваженими представниками, які потребують вирішення з метою підвищення ефективності процесу отримання дозволу на концентрацію.

А в результаті…

За результатами обговорення вказаних питань, ФРК було підготовлено робочий проект Резолюції, який містить пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між АМКУ та бізнесом.

Згідно з основними тезами Резолюції, інформація, яка подається у заяві про надання дозволу на концентрацію та доданих до неї документах, у тому числі в електронному вигляді, відповідно до глави 1 додатку 1 до Положення про концентрацію, повинна бути повною та несуперечливою стосовно одних і тих же фактичних обставин. Заявники  несуть відповідальність, передбачену Законом України «Про захист економічної конкуренції», за достовірність поданої інформації.

Представники бізнесу обов’язково надають інформацію щодо осіб, які є кінцевими власниками (бенефіціарами).

Сторони мають враховувати, що скорочення документів та відомостей допускається на підставі клопотання, поданого відповідно до пункту 3.13 Положення про концентрацію. Таке клопотання має містити належне обґрунтування неможливості або недоцільності, виходячи з обставин заяви, подання усієї інформації, передбаченої Положенням про концентрацію.

Клопотання щодо скорочення інформації стосовно осіб, які є кінцевими власниками (бенефіціарами), не підлягає задоволенню за виключенням випадків, коли скорочення інформації стосується учасників-продавців, які внаслідок концентрації втрачають будь-які відносини контролю між собою та об’єктом придбання/набуття контролю.

При визначенні інформації з обмеженим доступом представники бізнесу зобов’язуються добросовісно визначати, яка саме інформація у поданих документах та відомостях не підлягає розголошенню, та обґрунтувати обмеження вільного використання такої інформації. 

Граничні терміни розгляду заяв і справ про концентрацію визначені статтями 27 і 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції». В той же час, при наявності повної інформації, необхідної для прийняття рішення за відповідними заявами і справами, АМКУ вживає заходів для прийняття рішення за заявою, справою про концентрацію в більш стислі терміни.

Антимонопольний комітет України усвідомлює необхідність постійного удосконалення комунікації з бізнесом і розглядає можливість запровадження «контактного центру» (наприклад, он-лайн відстеження стану розгляду заяви/справи про концентрацію), основною функцією якого буде надання роз’яснень щодо стану розгляду відповідної заяви/справи про концентрацію.

Виконання положень цієї Резолюції буде розглянуто на засіданні Фонду розвитку конкуренції у лютому 2016 року.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати