Популярні матеріали

12 вересня 2017, 12:00

Звільнити нерезидента

П. 141.4.10 ст. 141 Податкового кодексу України, який регулює особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток, передбачає, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери; облігації місцевих позик; боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними чи місцевими гарантіями; проценти, сплачені нерезидентам за отримані державою або до міського бюджету позики, які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, а також за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Попри позитивний ефект положень цього пункту, вони не врегульовують та не звільняють від оподаткування деякі інші доходи, що можуть бути отримані нерезидентами-інвесторами у державні цінні папери або такі, що забезпечені державою. Прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери» покликаний заповнити цю прогалину, передбачивши звільнення від оподаткування двох вищевказаних категорій доходів.

На думку авторів, а також Прем’єр-міністра та Міністра фінансів, які активно закликали до прийняття закону, в довгостроковій перспективі його прийняття дозволить збільшити інвестиційну привабливість державних цінних паперів та матиме позитивний вплив на інвестиційний клімат у державі загалом.

Окрім того, прийняття закону дозволить заощадити кошти держбюджету на обслуговування державного боргу, що стане актуальним вже в короткостроковій перспективі. Так, Кабінет міністрів України оголосив про намір схвалити випуск облігацій зовнішньої держпозики та вийти на зовнішній борговий ринок вже у цьому місяці.

Нагадаємо, у прес-службі ВР України повідомили про прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів-інвесторів у цінні папери».

Метою внесення змін до окремих положень Податкового кодексу України є необхідність врегулювати питання та усунути різночитання щодо звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними та облігаціями місцевих позик і доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою радою запозиченнями.

Зокрема, прийняття закону дозволить звільнити від податку на доходи нерезидента:

• доходи іноземного інвестора на державні цінні папери та облігації місцевих позик, які виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або їх емітентом;

• доходи іноземного інвесторавід операцій з борговими цінними паперами, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі доходи виплачуються відповідним гарантом.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати