19 лютого 2019, 11:56

Зміни в законодавстві з питань інтелектуальної власності в Угорщині та Данії

Геннадій Андрощук
Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н., доцент, судовий експерт

Всесвітня організація інтелектуальної власності 14 лютого 2019 року розмістила в базі даних WIPO Lex інформацію про прийняті офіційні документи.

Угорщина. 01.01.2019 р. набрав чинності Закон №LXVII від 2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності», прийнятий Парламентом 30.10.2018 р.

Цим Законом вносяться зміни до Закону №XXXVIII від 1991 р. «Про охорону корисних моделей», Закону №XXXIX від 1991 р. «Про правову охорону топографій інтегральних мікросхем», Закону №XI від 1997 р. «Про охорону товарних знаків та географічних зазначень», який покликаний імплементувати положення Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) №2015/2436 від 16.12.2015 р. «Про зближення законодавств держав-членів щодо товарних знаків», а також до Закону №XXXIII від 1995 р. «Про патентну охорону винаходів» та Закону №XLVIII від 2001 р. «Про правову охорону промислових зразків».

Основні зміни:

 • введені чітко визначені формальні вимоги щодо заявок на корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем, зразки, патенти та сорти рослин з метою забезпечення їх відповідності правовим вимогам, обумовленим електронними системами адміністрування та охороною даних для прав ІВ;
 • переглянута структура мит за послуги, пов'язані з товарними знаками;
 • визначені підстави для відмови в реєстрації товарного знака для знаків, ідентичних або аналогічних більш раннім незареєстрованим товарним знакам;
 • передбачена дата початку пільгового терміну для міжнародних реєстрацій;
 • відповідно до положень Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії, введена вимога для Угорського відомства інтелектуальної власності (HIPO) повідомляти в Європейську комісію всю інформацію про винахідників і патентні заявки, що стосуються атомної енергії.

Данія. 01.01.2019 р. набрав чинності Закон «Про внесення змін до Закону «Про товарні знаки» та інші закони, а також про скасування Закону «Про колективні знаки"» (Закон №1533 від 18.12.2018 р.).

Цим Законом передбачаються зміни до Закону «Про товарні знаки» з метою імплементувати Директиву Європейського парламенту та Ради (ЄС) №2015/2436 від 16.12.2015 р.:

 • скасування вимоги про графічне подання під час реєстрації товарного знака;
 • (надання власнику зареєстрованого товарного знака права перешкодити потраплянню контрафактних товарів з третіх країн на митну територію Данії, в тому числі у вигляді транзитного вантажу або в порядку тимчасового ввезення та зберігання;
 • надання можливості почати провадження із заперечення до реєстрації товарного знака;
 • введення пришвидшеної процедури для заявок на товарні знаки, яка дозволяє швидше та раціональніше проводити експертизу і публікацію;
 • введення вимоги для правовласників подавати клопотання про продовження терміну;
 • створення нової структури мит для заявок на товарні знаки з метою забезпечити її відповідність структурі мит за подачу європейських заявок на товарні знаки.

Використані джерела

https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-rdegy98qa9?fbclid=IwAR1GgG82SMtuzQTnGhPlDG8N1-PhyNRpsPVp1ohebJkch028k4EfUuxCtbs

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати