Популярні матеріали

24 жовтня 2017, 14:19

Яких змін зазнав порядок зупинення реєстрації ПН/РК?

Мирослава Нечай
Мирослава Нечай «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

13.10.2017 р. набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 18.09.2017 р. №776 (далі – Наказ №776), яким вносяться зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН).

Так, положеннями Наказу №776, які набули чинності 13.10.2017 р., чітко встановлюються строк, протягом якого контролюючий орган зобов’язаний розглянути Таблицю даних, форма та порядок подання якого затверджується наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 р. №567 (далі – Наказ №567), яка подається платником ПДВ разом з письмовими поясненнями та копіями необхідних документів у разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування. Строк такого розгляду і прийняття відповідного рішення становить 5 робочих днів, що настають за днем отримання відповідної Таблиці.

Нагадуємо, що відповідно до положень наказу №567 надалі реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН не може зупинятися за першим критерієм ризику в порядку, передбаченому п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо в таких податкових накладних/розрахунках коригування зазначені коди товарів/послуг, що були вказані у Таблиці даних, інформація за якою врахована контролюючим органом.

Водночас Наказом №776 не передбачається, які наслідки матиме порушення контролюючим органом зазначеного вище строку для прийняття рішення про врахування/неврахування інформації, зазначеної платником ПДВ у Таблиці даних (зокрема, чи вважатиметься така інформація врахованою автоматично).

Також Наказом №776 передбачено, що інформація за встановленою формою подається з поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, з можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Загалом, прийняті Наказом №776 зміни стосуються переважно сільськогосподарських товаровиробників, оскільки подана ними інформація в Таблиці даних підлягатиме автоматичному врахуванню.

Так, Наказом №776 передбачається, що інформація, зазначена у Таблиці даних, буде враховуватися контролюючим органом автоматично, якщо вона подана платником ПДВ, який одночасно відповідає наступним вимогам:

  • є отримувачами бюджетної дотації та/або сільськогосподарським підприємствам, яке до 31.12.2016 р. застосовувало спеціальний режим оподаткування, передбачений ст. 209 ПК України (в редакції, що діяла на 31.12.2016 р.);
  • станом на 01.01.2017 р. платник ПДВ має власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га, що задекларована до 20.02.2017 р.;
  • протягом 2017 р. у такого платника ПДВ одночасно не змінювався засновник і керівник;
  • таким сільськогосподарським підприємством на постійній основі придбаваються, виготовляються та постачаються товари за наступними кодами УКТ ЗЕД:

- 01 – живі тварини;

- 03 – риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

- 04 – молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного погодження, не зазначені в іншому місці;

- 07 – овочі, деякі їстівні коренеплоди та бульби;

- 08 – їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;

- 10 – зернові культури;

- 12 – насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

Для виконання вищезазначених вимог зазнала змін форма Таблиці даних. В ній з’явилися відповідні графи, в яких платник ПДВ може поставити позначку про те, чи є він сільськогосподарським підприємством, що отримує бюджетну дотацію, чи до 2016 р. він був суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ за ст. 209 ПК України.

Таким чином, прийняті Міністерством фінансів України зміни мають на меті вирішити проблему блокування податкових накладних/розрахунків коригування аграрного бізнесу, які здійснюють діяльність у реальному секторі економіки. Наскільки будуть реалізовані такі наміри на практиці – покаже час.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати