Популярні матеріали

03 серпня 2018, 11:19

Виправдані сподівання: Україна тепер з MLI

Анна Головацька
Анна Головацька «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

Нарешті після низки невдалих спроб Україною було підписано Багатосторонню конвенцію щодо імплементації заходів, пов’язаних із податковими угодами, для запобігання BEPS (далі – MLI).

Нагадаємо, що цей документ є реалізацією 15-го кроку BEPS і покликаний модифікувати наявні двосторонні договори про уникнення подвійного оподаткування. MLI дозволяє одночасно внести зміни у численну кількість двосторонніх угод з країнами, які також долучилися до багатостороннього інструменту, уникнувши таким чином тривалих процедур зміни кожної з них у двосторонньому порядку.

Підписуючи MLI, учасник вказує, на угоди з якими країнами розповсюджуватиметься дія інструменту. Два учасника, які висловили бажання змінити угоду одне з одним, повинні узгодити заходи, які застосовуватимуться (узгодити зміни). При цьому, приєднуючись до MLI, підписант погоджується на низку мінімальних змін (minimal standard). MLI містить обов’язкові положення (впровадити які повинен кожен підписант) та факультативні положення (питання щодо застосування яких вирішується кожною державою самостійно).

MLI встановлює можливість для платника податків ініціювати процедуру взаємного узгодження шляхом звернення до компетентних органів країн - сторін угоди про уникнення подвійного оподаткування протягом 3 років після виявлення факту оподаткування, яке суперечило положенням такої угоди. MLI також містить положення про арбітраж – в разі, якщо компетентним органам не вдалося вирішити між собою спір у рамах процедури взаємного узгодження.

Важливим положенням MLI є введення в угоди правила основної мети/тесту основної цілі (Principal Purpose Test, PPT). Це правило є загальним інструментом, спрямованим на протидію зловживанням при застосуванні угод про уникнення подвійного оподаткування (general anti-abuse rule), оскільки воно спрямоване охопити всі можливі випадки зловживання угодою, які не підпадають під спеціальне правило обмеження пільг. Це правило базується на аналізі того, яку мету переслідували особи при застосуванні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Так, згідно з цим правилом особи не можуть користуватися вигодами, передбаченими положеннями угоди про уникнення подвійного оподаткування, якщо застосування таких положень було однією з основних цілей укладеного між ними договору/угоди. Іншими словами, застосування переваг угоди про уникнення подвійного оподаткування не повинно фігурувати як ціль (самоціль) серед цілей, які контрагенти переслідують у своїй діяльності.

MLI передбачає можливість застосування спрощеного правила обмеження пільг (Limitation on benefits, LOB). Тобто його застосування є факультативним для держав. Одночасно можуть застосовуватися і LOB і PPT. В загальному LOB полягає у тому, що пільги, передбачені угодою про уникнення подвійного оподаткування, не застосовуються, якщо особа не відповідає критеріям «кваліфікованої особи/уповноваженої особи» (перелік таких осіб є виключним і наводиться в MLI – фізичні особи-резиденти, публічні утворення, деякі види юридичних осіб). У певних випадках податкові переваги можуть надаватися резидентам, які не є «уповноваженими особами». Так, резиденту Договірної юрисдикції надається право на пільги (незважаючи на те, чи є він уповноваженою особою) щодо прибутку, отриманого в іншій Договірній юрисдикції, якщо резидент активно веде бізнес у першій Договірній юрисдикції, а прибуток, отриманий у другій Договірній юрисдикції, стосується цього бізнесу та отримується з нього. При цьому, якщо резидент Договірної юрисдикції відповідно до податкової угоди отримує прибуток від бізнесу, що ведеться в іншій Договірній юрисдикції, або прибуток від пов'язаної особи, отриманий в іншій Договірні юрисдикції, пільга надається лише за умови, що підприємницька діяльність, яка ведеться резидентом у першій Договірній юрисдикції, є головною/суттєвою стосовно такої ж діяльності чи суміжної підприємницької діяльності, яка ведеться резидентом чи пов'язаною особою в іншій Договірній юрисдикції. Особа також має право на пільги за умови, що протягом не менше як половини будь-якого 12 місячного періоду (стосовно якого особа претендує на застосування угоди) прямим або непрямим учасником такої особи з часткою володіння не менше 75 % є еквівалентний/рівноцінний бенефіціар. Водночас таким бенефіціаром визнається особа, яка має право застосовувати пільги відносно отримуваного прибутку в Договірній юрисдикції на підставі національного законодавства, угоди про уникнення подвійного оподаткування або іншої міжнародної угоди, які дорівнюють або перевищують пільги, передбачені для такого прибутку відповідно до угоди про уникнення подвійного оподаткування. Крім того, особа має право на пільгу, у разі, якщо компетентний орган держави – джерела прибутку надасть їй таке право.

Нагадаємо, що непідписання Україною MLI до кінця поточного року могло б спричинити внесення України до переліку низькоподаткових юрисдикцій.

0
0

Останні коментарі

Доброго дня! Де можна побачити текст Багатосторонної конвенції щодо імплементації заходів, пов’язаних із податковими угодами, для запобігання BEPS?

Додати коментар

Відмінити Опублікувати