Популярні матеріали

10 жовтня 2017, 18:28

В Україні врегулюють обіг криптовалюти? Нарешті?!

Валерія Митюшіна
Валерія Митюшіна юрист LEMAN International Law Group, експерт практики міжнародного оподаткування

6 жовтня 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183, покликаний врегулювати питання правового статусу криптовалют та операцій із ними в Україні.

Відповідно до законопроекту, криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду). Таким чином, законодавці схиляються до розповсюдженої світової практики прирівнювання криптовалюти до майна (товару), а криптовалютних операцій – до бартерних.

Засади обігу криптовалюти, прямо не визначені у законопроекті, пропонується врегулювати іншим законодавством, зокрема, Конституцією України, Цивільним, Господарським, Податковим та іншими кодексами, Законом України «Про інформацію», нормативно-правовими актами Національного Банку України (НБУ). Відповідно, до регулювання криптовалюти застосовуватимуться загальні законодавчі положення про право приватної власності, а до транзакцій із нею – норми, придатні до регулювання договору міни. Варто зазначити, що до договору міни зазвичай застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, положення про договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання, що значно розширює потенційний регуляторний масив.

Законопроект містить норму, що операції з майнінгу та міни криптовалюти мають податкові наслідки, що визначаються законодавством з оподаткування. Дохід, отриманий криптовалютною біржою від здійснення криптовалютних операцій, також є об’єктом оподаткування відповідно до загальних засад податкового законодавства. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін. Відповідно, залежно від специфіки договору міни та операцій, сторони можуть виступати платниками податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств (або податку на виведений капітал, який планується запровадити з січня 2018 року), податку на додану вартість тощо.

Власник криптовалюти у тексті законопроекту визначається як будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка на законних підставах зберігає та володіє криптовалютою. Наразі чітко окреслені дві такі підстави – власне міна та майнінг (обчислювальні операції, які здійснює майнер за допомогою власного та/або орендованого спеціалізованого обладнання, з метою забезпечення працездатності та безпеки системи блокчейн, та залежно від умов системи блокчейн отримує винагороду системи блокчейн).

Відповідно до проекту Закону, можливими є операції з міни (обміну) криптовалюти будь-яких видів на іншу криптовалюту, електроні гроші, валютні цінності, цінні папери, послуги, товари тощо. При цьому обмін криптовалюти на електронні гроші, фінансові цінності, цінні папери здійснюватиметься виключно криптовалютною біржою.

Законопроект вводить поняття криптовалютної біржі, під якою розуміється організація, яка забезпечує взаємозв’язок між суб’єктами криптовалютних операцій, забезпечує обмін криптовалюти на електронні гроші, валютні цінності, цінні папери. Така біржа повинна здійснювати моніторинг всіх транзакцій, ідентифікацію та персоніфікацію суб’єкта криптовалютних операцій. Щоправда, з тексту законопроекту незрозуміло, яку організаційно-правову форму повинна мати особа, що здійснюватиме діяльність криптовалютної біржі, оскільки відповідний регуляторний порядок має затвердити НБУ.

В цілому, НБУ призначається основним регулятором у сфері обігу криптовалюти, незважаючи на те, що вона не визнається офіційним платіжним засобом. Зокрема, він визначатиме порядок створення та діяльності криптовалютних бірж, моніторингу всіх криптовалютних транзакцій, порядок ідентифікації суб’єкту криптовалютних операцій.

Законопроект передбачає і усі види відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу криптовалют (цивільно-правову, адміністративну, кримінальну), щоправда, перелік конкретних правопорушень не надається. Отже, питання відповідальності також буде визначатися загальним законодавством.

Прийняття Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» може корінним чином змінити існуючі підходи до регулювання криптовалют та операцій із ними, усунути невизначеність їх правового статусу, і перевести їх у «легальну» площину. Підходи, що існують наразі, окреслені у розрізнених позиціях судів і державних органів, що схиляються до невизнання як самих криптовалют, так і наслідків операцій із ними, характеризуючи їх то як грошовий сурогат, то як віртуальне майно, то як електронні гроші.

На даний момент українське законодавство жодним чином не регулює питання обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалют, наслідком чого є незахищеність власників криптовалют та їх майнових прав, довільне тлумачення державними органами суті та наслідків криптовалютних операцій. Через правовий вакуум власники криптовалют не можуть здійснити жодних юридично значимих дій із ними: зазначити об’єктом договору, задекларувати, поставити на баланс, виконати фіскальні зобов’язання… При цьому, над ними ще й висить ризик настання відповідальності і навіть кримінальних переслідувань!

Проекту Закону «Про обіг криптовалюти в Україні» залишається пройти довгий шлях, адже на поточну дату лише відбувається його опрацювання у комітеті. Ми ж слідкуватимемо за подальшою долею законопроекту і сподіватимемося, що він все ж стане першою сходинкою до «криптовалютної легітимізації» в Україні.

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати