Популярні матеріали

01 серпня 2018, 15:33

Що Конвенція MLI нам принесе?

Михайло Гончарук
Михайло Гончарук «Honcharuk and Partners, ЮФ» керуючий партнер

Наприкінці липня цього року Україна приєдналася до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі – Конвенція MLI).

Конвенція MLI є угодою між країнами, яка спрямована на уніфікацію положень існуючих угод про уникнення подвійного оподаткування (УУПО) без необхідності індивідуального перегляду/перепогодження самих угод країнами в двосторонньому порядку.

Станом на кінець липня 2018 року до Конвенції MLI приєдналися 83 країни, 5 держав планують приєднатися до угоди в найближчій перспективі. За оцінками Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) на глобальному рівні планується внести зміни в більш, ніж 1000 УУПО.

По суті, Конвенція MLI - це глобальний документ, що вносить зміни в застосування безлічі окремих, юридично не пов'язаних один з одним міжнародних договорів. В аналітичних документах ОЕСР підкреслюється, що Конвенція MLI не замінює тексти угод, не є протоколом до них, а діє разом з ними за принципом lex posterior derogat legi priori.

Необхідно зазначити, що остаточні варіанти угод з урахуванням положень Конвенції MLI, можуть значно відрізнятися: таке розмаїття виникає внаслідок передбаченого положеннями Конвенції MLI механізму застережень і повідомлень. Така гнучкість документа, ймовірно, і забезпечила широку підтримку з боку держав з різним рівнем економічного розвитку і різними підходами до оподаткування.

Основна мета Конвенції MLI - боротьба зі зловживаннями застосування УУПО і введення обмежень на використання податкових пільг. На практиці це означає, що Конвенція MLI є інструментом, що дозволяє вносити точкові зміни до вже діючих СОІДН держав - учасниць конвенції. Конвенція MLI складена таким чином, що держави-учасники вибирають самостійно набір застосовних статей конвенції, при цьому існує так званий мінімальний стандарт приєднання, зокрема положення про зловживання угодами і положення про врегулювання суперечок.

Очевидно, що Конвенція MLI - максимально гнучкий інструмент, застосування багатьох положень якого залежить від волевиявлення держави-учасниці УУПО. Для того щоб правильно застосовувати положення УУПО з урахуванням Конвенції MLI, платникам податків необхідно брати до уваги чотири документа: УУПО, Конвенцію MLI, позицію однієї держави-учасниці і позицію іншої держави-учасниці. 

У цілому, наразі платникам податків рекомендується розпочати ретельний аналіз і можливий перегляд існуючих структур і процесів. Критерії, яким вони мають відповідати неможливо уніфікувати, оскільки їх набір залежить від конкретних позицій двох держав-учасниць УУПО. Однак можна констатувати, що структури мають передбачати наявність фактичної діяльності компаній в різних державах і мати, перш за все, економічну мету. 

На формальні ознаки, що дозволяють уникнути оподаткування, платникам податків розраховувати не варто: нові положення Конвенції MLI про тест на основну мету, а також спрощене обмеження пільг та розширення визначення постійного представництва дозволять податковим органам ставити під питання саме економічний зміст структури, незалежно від її формальних характеристик. В іншому випадку компаніям можуть загрожувати фінансові санкції.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати