Популярні матеріали

04 вересня 2017, 11:37

Продаж паю: як порахувати ПДФО?

Таїсія Дуда
Таїсія Дуда «TaxLink, платформа податкових знань» юрист-аналітик

У практиці ВАСУ досі залишається актуальним питання щодо оподаткування ПДФО доходу, отриманого від продажу паю, набутого платником податку за приватизаційним сертифікатом.

ВАСУ нагадав про це у своїй ухвалі від 22.02.2017 р. у справі №2а-9134/09/2670. Так, відповідно до обставин справи, фізична особа придбала об'єкт приватизації – майнові права у вигляді паю члена заводу в пайовому (статутному) фонді орендного підприємства. Згодом платник податку продав належні йому майнові права у вигляді паю товариству з обмеженою відповідальністю. Проаналізувавши податкову декларацію особи, податковий орган зробив висновок, що платник податку занизив загальний річний оподатковуваний дохід, неправильно розрахувавши фінансовий результат під час здійснення операцій з інвестиційними активами, тобто за операцією з відчуження паю.

Відповідно до положень пп. 4.3.18 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (чинного на час виникнення спірних правовідносин), до складу загального річного оподатковуваного доходу не включається той, що був отриманий від продажу корпоративних прав, одержаних у власність у процесі приватизації в обмін на приватизаційні сертифікати. Варто зробити ремарку, що аналогічне положення наразі міститься у пп. 165.1.40 Податкового кодексу України.

Пай платника первинно був сформований за рахунок різних джерел фінансування. Крім того, на момент відчуження вартість паю була більшою ніж на момент приватизації. Фіскали наполягали, що не оподатковується лише дохід від продажу тієї частки паю, яка була первинно отримана шляхом внесення приватизаційного сертифіката власника паю.

Таким чином, дохід від продажу паю в частині, що відповідає його вартості, сформованій за рахунок всіх інших джерел (крім власне приватизаційного сертифіката), на думку податкового органу, повинен оподатковуватися.

Позиція платника податку ґрунтувалася на тому, що сума доходу від відчуження корпоративних прав – майнового паю в цілому не включається до загального річного оподаткованого доходу, оскільки майновий пай є неподільним, зокрема, і за видами джерел фінансування у процесі його набуття.

Зваживши аргументи сторін, ВАСУ дійшов висновку, що від оподаткування повинен звільнятися лише дохід від продажу тієї частини майнових прав у вигляді паю, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів.

ВАСУ: «…Від оподаткування звільняється лише дохід від продажу інвестиційних активів, які припадають на частку в статутному фонді емітента, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів…».

Суд касаційної інстанції також нагадав, що збільшення вартості паю не змінює розмір частки (відсотка) майнових прав, що були первинно отримані в обмін на сертифікат.

ВАСУ: «… Судам необхідно врахувати, що вартісне збільшення інвестиційного активу (пакета акцій чи майнового паю) платника податку в майбутньому в результаті юридичних фактів, які не змінюють пропорцію його персонального паю до статутного фонду (загальної вартості майнового паю) емітента, не має впливати на співвідношення пільгової частки такого платника, дохід від продажу якої не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу, та частки, дохід від продажу якої включається до оподатковуваного доходу з його зменшенням на вартість витрат на придбання такої частки…

…Збільшення статутного фонду емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів збільшує вартість частки окремого платника. При цьому відбувається пропорційне збільшення обох часток – як тієї, дохід від продажу якої не входить до складу оподатковуваного доходу, так і тієї, вартість придбання якої є витратами платника та на суму яких має зменшуватися оподатковуваний дохід…».

Таким чином Суд фактично розмежував джерела фінансування паю на джерела, за рахунок яких пай був первинно сформований, зокрема майнові приватизаційні сертифікати; всі інші джерела, за рахунок яких пай первинно формувався; джерела, за рахунок яких надалі відбувалося збільшення вартості паю.

З огляду на розглянуте вище тлумачення, запропонований ВАСУ розрахунок схематично можна зобразити наступним чином:

  • X – cума первинної вартості паю (на момент набуття) з урахуванням всіх первинних джерел фінансування;
  • Y – сума первинної вартості паю (на момент набуття), фінансована внесенням всіх приватизаційних сертифікатів;
  • С – загальний дохід позивача від відчуження паю, еквівалентний його вартості на момент відчуження, тобто з урахуванням джерел фінансування, за рахунок яких надалі відбувалося збільшення його вартості (приміром, збільшення паю за рахунок внеску з дивідендів, розподілу прибутку тощо);
  • Y х 100% / X = частка (відсоток) паю, набута за рахунок сертифікатів (D%);
  • С х D % / 100% = дохід позивача від відчуження тієї частки паю, яка була отримана за рахунок приватизаційних сертифікатів, тобто дохід, який не бере участь у розрахунку фінансового результату з операцій з інвестиційними активами (E);
  • C - E = дохід, який бере участь у такому розрахунку (F).

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 26.03.2013 р. у справі №21-52а13, від 24.09.2013 р. у справі №21-254а13, від 19.11.2013 р. у справі №21-335а13, від 21.01.2014 р. у справі №21-461а13.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати