25 січня 2019, 15:50

Проблеми оподаткування промислової нерухомості

Опубліковано в №2-3 (656-657)

Анастасія Туз
Анастасія Туз «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

У п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України визначено перелік об'єктів нерухомості, які не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до яких належать будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

Верховний Суд у постанові від 31.01.2018 р. №822/2624/16 сформував позицію, відповідно до якої визначення приналежності будівлі до того чи іншого класу проводиться на підставі документів, що підтверджують право власності, враховуючи класифікаційні ознаки та функціональне призначення об'єкта нерухомості згідно з Державним класифікатором будівель та споруд. Отже, для того щоб нерухомість не належала до об'єктів оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, достатньо, щоб вона відповідала класифікаційним вимогам Державного класифікатора будівель та споруд.

Проте у постанові від 11.12.2018 р. №822/2614/16 ВС змінив свою позицію, на жаль, не на краще для платників податків — ФОПів. Суд зазначив: «Системне тлумачення пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України свідчить про те, що законодавець у кожному буквеному пункті (від «а» до «л») передбачив конкретні умови, за наявності яких нерухомість не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Кожен з цих випадків не підлягає розширювальному тлумаченню. Прикладом цього, зокрема, є те, що така умова як зв'язок об'єкта нерухомості з фактом її використання у своїй діяльності передбачена п. «е» та п. «і», на відміну від п. «є». Окрім того, кожен з визначених пп. 266.2.2 буквених пунктів має прив'язку:

  • або до статусу суб'єкта, який володіє такою нерухомістю (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування («д»), суб'єкти господарювання малого та середнього бізнесу («е»), сільськогосподарський товаровиробник («ж»), громадські організації інвалідів та їхні підприємства («з»), релігійні організації («и»));
  • та/або до виду нерухомості, його стану, місця розташування (непридатна до проживання («ґ»), будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів («і»), будівлі промисловості («є»)).

Буквальний аналіз п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України свідчить про те, що нерухомість має бути класифікована як «будівлі промисловості промислових підприємств».

Таким чином, застосувавши системний та буквальний способи тлумачення норм права, ВС дійшов висновку, що застосування п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України можливе у разі дотримання двох обов'язкових умов:

  • наявність будівель промисловості (тобто відповідність будівлі класифікаційним ознакам Державного класифікатора будівель та споруд);
  • їх перебування у власності промислових підприємств.

До того ж Суд зауважив, що визначальною ознакою є те, що підприємство — це юридична особа, яка має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. Таким чином, об'єкти нерухомості, які на праві власності належать фізичній особі, навіть за наявності у неї статусу фізичної особи-підприємця, не підпадають під дію п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України (оскільки ФОП не є юридичною особою). Тобто вказаним пунктом не охоплюється нерухомість, яка використовується фізичною особою-підприємцем у власній господарській діяльності.

Однак, на нашу думку, з тлумаченням ВС п. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України не можна погодитися. Зокрема, використовуючи граматичний спосіб тлумачення норми («Не є об'єктом оподаткування: є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств»), можна дійти висновку, що законодавець не відносить до об'єктів оподаткування саме будівлі промисловості, а виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств є уточненням деяких видів будівель промисловості, які не варто відносити до об'єктів оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Така ознака як належність промисловим підприємствам стосується лише складських приміщень, адже у протилежному випадку після складських приміщень мала б стояти кома.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати