12 жовтня 2018, 16:28

«Ідеальний» форс-мажор

Опубліковано в №41 (643)

Юлія Максимова
Юлія Максимова «ТОТУМ, ЮФ» радник

До 2014 р. багато підприємств формально підходили до відображення в договорах форс-мажору, взагалі не зазначаючи про нього або вказуючи стандартну фразу, що особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за його порушення, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок непереборної сили.

Дискусії щодо різниці між термінами «форс-мажор» та «обставини непереборної сили» були завершені у 2014 р. шляхом доповнення Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» ст. 14-1. Згідно з ч. 2 цієї статті зазначені терміни визначилися ідентично: форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Отже, поговоримо про те, на що саме потрібно звертати увагу для захисту своїх інтересів у разі настання форс-мажорних обставин.

Основи ідеального відображення форс-мажору в договорі

Перелік обставин форс-мажору

Приблизний перелік форс-мажорних обставин міститься у ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Також перелік форс-мажорних обставин міститься в Регламенті засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі – Регламент).

При цьому Регламент передбачає, що форс-мажорними можуть бути визнані ті обставини, які не зазначені у переліку, вказаному в Регламенті, проте відповідають критеріям форс-мажорних, не суперечать законодавству України та узгоджені сторонами в договорі як такі, що звільняють їх від цивільно-правової відповідальності.

Таким чином, враховуючи специфіку діяльності вашого підприємства, ви можете індивідуально визначити перелік форс-мажорних обставин, які здатні вплинути на зобов’язання таким чином, що унеможливить його виконання у передбачений договором термін.

Варто враховувати, що такі обставини повинні бути надзвичайними (мати винятковий характер і знаходитися поза межами впливу сторін) та непередбачуваними (їх настання або наслідки неможливо передбачити, зокрема на момент укладення договору).

При цьому не можуть вважатися форс-мажорними обставинами фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного і комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку необхідних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Повідомлення контрагента про настання форс-мажору

В договорі потрібно чітко прописувати порядок повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин і строк такого повідомлення. При цьому, на мою думку, варто зазначати реальні строки такого повідомлення, оскільки не в усіх випадках форс-мажору буде можливість негайно письмово повідомити контрагента, як вказують у деяких договорах.

Підтвердження компетентного органу про настання форс-мажору

Щодо підтвердження настання форс-мажору, необхідно вказувати перелік організацій, які можуть засвідчувати настання форс-мажорних обставин. Наприклад, якщо в договорі буде передбачено, що засвідчувати форс-мажорні обставини має лише Торгово-промислова палата України, то в цьому випадку регіональні торгово-промислові палати не зможуть засвідчити їх настання.

Також потрібно прописувати реальний строк засвідчення настання форс-мажорних обставин, щоб через неправильно прописані строки не відповідати за порушення зобов’язань, які ви не могли виконати в результаті форс-мажору.

Регламент передбачає, що для отримання сертифіката про засвідчення форс-мажорних обставин подається заява з відповідними документами, яка розглядається протягом 7-ми робочих днів.

Наслідки настання форс-мажору

Ще одна обставина, яку варто враховувати в договорі – це відповідні наслідки виникнення форс-мажорних обставин, які потрібно прописувати виходячи зі специфіки діяльності та особливостей договору. Зазвичай в договорах передбачають, що строк виконання зобов’язань відкладається або переноситься. На практиці трапляються договори, в яких як наслідок настання форс-мажорних обставин зазначають автоматичну пролонгацію виконання зобов’язання.

Також як наслідок виникнення форс-мажорних обставин у договорах можна зазначити можливість дострокового розірвання договору у разі перевищення певного строку існування таких обставин.

Повідомлення контрагента про закінчення дії форс-мажору

Чомусь дуже рідко в договорах зустрічається зобов’язання сторони, для якої настали форс-мажорні обставини, повідомити іншу сторону договору про закінчення існування таких обставин, що може бути використано недобросовісними контрагентами на свою користь. Тому за аналогією до повідомлення про настання форс-мажорних обставин, раджу прописувати ще й порядок і строк повідомлення про закінчення існування форс-мажорних обставин.

І декілька слів про форс-мажор для сільськогосподарських підприємств

Однією з найбільш непередбачуваних сфер діяльності є сільське господарство, оскільки воно дуже залежить від погодних умов. Тому в договорі, стороною якого є сільськогосподарське підприємство, прописуючи перелік форс-мажорних обставин, особливу увагу необхідно приділити саме погодним умовам і стихійним лихам. До них можна віднести шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання, зсув ґрунту тощо.

В Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» міститься визначення обставин непереборної сили – це обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, в тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, непов'язаного з несплатою їх вартості.

Отже, не дайте стихії застати вас зненацька і грамотно прописуйте розділ про форс-мажор у договорі.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати