Популярні матеріали

26 квітня 2017, 13:45

Чи є податковий борг підставою для зупинення спецдозволу на користування надрами?

Павло Довгалець
Павло Довгалець «TaxLink, платформа податкових знань» молодший юрист-аналітик

Підстави для зупинення спеціального дозволу на користування надрами передбачено низкою нормативно-правових актів: Кодексом України про надра, Законом «Про нафту і газ» №2665-III від 12.07.2001, Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету міністрів України №615 від 30.05.2011 (далі – Порядок №615). Однак, на відмінну від Кодексу про надра України та Закону «Про нафту і газ», п. 22 Порядку №615 передбачається додаткова підстава для зупинення спеціального дозволу на користування надрами – наявність заборгованості зі сплати загальнодержавних податків та зборів. До того ж, це положення сформульоване таким чином, що контролюючий орган може ініціювати питання про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами у випадку наявності заборгованості не тільки з рентної плати, а й з інших загальнодержавних податків та зборів.

Користуючись цим положенням Порядку №615, Державна служба геології та надр України (далі – Держгеонадра) неодноразово зупиняла дозволи на користування надрами, отримуючи інформацію від ДФС України про наявність податкового боргу надрокористувача, який протягом 6 місяців несвоєчасно вносив суми податкового зобов’язання з рентної плати або не виконував податковий обов'язок з рентної плати. Суди здебільшого визнають практику Держгеонадр про зупинення дозволів відповідно до п. 22 Порядку №615 незаконною. Наприклад, Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 14.12.2016 у справі №К/800/21021/16 підтримав позицію судів першої та апеляційної інстанцій та зазначив: «Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути зупинена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр виключно у випадках, встановлених Законом (ЗУ «Про нафту і газ», якому надається пріоритетне значення у правозастосуванні як спеціального у відносинах з користування нафто- і газоносними надрами), безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого самоврядування». Крім того, судом зазначено, що оскільки пп. 4 п. 22 Порядку №615 не відповідає правилам, що закріпленні у ЗУ «Про нафту і газ», відповідач не мав законних підстав для зупинення дії спеціальних дозволів надрокористувача на підставі листа ДФС України щодо наявності податкового боргу.

Загалом судова практика, підтримуючи таку позицію, йде навіть далі. Так, постановою Окружного адміністративного суду України від 11.11.2016, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду у справі №826/15532/16, суд визнав незаконними та скасував постанову КМУ №277 від 06.04.2016 року (далі – Постанова №277) у частині внесення змін до п. 15, 19, 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ №615 від 30.05.2011, та п. 10 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ №594 від 30.05.2011 (далі – Порядок №594).

Яке значення має набрання законної сили цим рішенням суду? Чи справді це вплине на інших надрокористувачів? Фактично після набрання законної сили ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду наявність податкового боргу із сплати загальнообов'язкових податків та зборів станом на останній звітний період не розцінюється як підстава для:

● відхилення аукціонним комітетом заяви претендента про участь в аукціоні з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (визнано незаконним та таким, що підлягає вилученню, п. 10 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами);

● відмови надрокористувачеві у продовженні строку дії спеціального дозволу на користування надрами (визнано незаконним та таким, що підлягає вилученню, п. 15 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами);

● відмови у наданні спеціального дозволу на користування надрами (визнано незаконним та таким, що підлягає вилученню, п. 19 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами);

● зупинення дозволу безпосередньо Держгеонадрами або Держгеонадрами за поданням ДФС України (визнано незаконним та таким, що підлягає вилученню, п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами).

Крім того, апеляційний суд у справі №826/15532/16 зобов’язав Кабінет міністрів України опублікувати резолютивну частину рішення суду першої інстанції у виданні, в якому було офіційно оприлюднено постанову Кабінету міністрів України №277 від 6.04.2016.

У справі №826/15532/16 суди зазначають, що Кабінет міністрів України уповноважений встановлювати порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови у їх видачі, переоформленні, видачі дублікатів, анулювання. Проте права на визначення підстав для видачі або відмови у видачі таких документів уряд України не має, оскільки таку виключну компетенцію має Верховна Рада як єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Стосовно формулювання «наявність заборгованості зі сплати загальнодержавних податків та зборів» правова позиція судів полягає у тому, що введення такого формулювання безпідставно розширило поняття «рентна плата», яка, відповідно до ст. 9 ПК України, є лише складовою системи загальнодержавних податків та не може поширюватися на інші податки, збори чи інші платежі. Тому положення п. 22 Порядку №615 стосовно такої підстави, як «наявність заборгованості зі сплати загальнодержавних податків та зборів», не відповідає ні ЗУ «Про нафту і газ», ні Кодексу України про надра.

Визнання підзаконних нормативно-правових актів незаконними у частині настання негативних наслідків для надрокористувача при неналежному виконанні податкового обов’язку стосовно загальнодержавних податків та зборів хоч і відповідає принципу законності, проте констатує відсутність дієвого механізму впливу Держгеонадр на великих платників-надрокористувачів, які систематично не сплачують податки. Такий стан речей впливає на податкові надходження до Державного та місцевих бюджетів.

Зважаючи на таку ситуацію, 11.04.2017 у Верховній Раді був зареєстрований проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами» №6337. Ним пропонується надати Держгеонадрам можливість на підставі подання ДФС України:

1) зупиняти дію спеціальних дозволів на користування надрами у випадку виникнення у платника податків податкового боргу з рентної плати за користування надрами, що перевищує 1 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 1.01.2017 р. це 2 080 тис. грн), крім випадків укладення договору про розстрочення (відстрочення) такого податкового боргу (вносяться зміни до ст. 258 ПК України);

2) анулювати спеціальні дозволи на користування надрами у разі:

  • наявності у користувача надрами податкового боргу з рентної плати, що перевищує 6 тис. розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.01.2017 – 9,6 млн грн);
  • дострокового розірвання з ініціативи контролюючого органу договору про розстрочення (відстрочення) податкового боргу зі сплати рентної плати за користування надрами (вичерпний перелік випадків передбачений п. 100.12 ст. 100 ПК України), якщо буде з’ясовано, що інформація, яка стала підставою для розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань чи податкового боргу, є недостовірною. При цьому право контролюючого органу на розірвання такого договору змінено на обов’язок вчинення таких дій;
  • повторного виникнення у користувача нафтогазоносними надрами податкового боргу зі сплати рентної плати за користування надрами у розмірі, що перевищує 1300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, протягом 12 місяців, наступних за місяцем повного погашення попередньої суми боргу.

Законопроектом також передбачається, що подання ДФС України до Держгеонадр має здійснюватися за формою (встановлюється Мінфіном України) протягом 20 днів з для виявлення контролюючим органом відповідних підстав.

Виходячи із зазначеного, можна дійти висновку, що наявність податкового боргу із загальнодержавних податків і зборів, включаючи рентну плату, не є підставою для зупинення спецдозволу на користування надрами у зв’язку із набранням законної сили ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017 у справі №826/15532/16. Із вилученням відповідних положень із Порядку №615 та Порядку №594 Держгеонадра втрачають реальні механізми впливу на надрокористувачів-платників рентної плати. На виправлення такої ситуації й спрямований законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України та іншого закону України щодо зупинення/анулювання дії спеціальних дозволів на користування надрами» №6337. 

Підписуйтесь на "Юридичну Газету" в FacebookTwitterTelegramLinkedin та YouTube.


0
1

Додати коментар

Відмінити Опублікувати