19 липня 2018, 12:28

Чи є межі досконалості? Нацбанк удосконалив методику обліку прямих іноземних інвестицій

Віктор Мороз
Віктор Мороз «Suprema Lex, АО» керуючий партнер, адвокат

Національний банк України удосконалив методику формування даних щодо прямих іноземних інвестицій (далі - ПІІ) банківського сектору з урахуванням реінвестованих доходів банків, а також здійснив відповідний перегляд даних статистики зовнішнього сектору за 2017 р. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається, розрахунок обсягів реінвестованих доходів для включення в платіжний баланс було здійснено на основі чистих доходів від операційної діяльності банків з прямими інвестиціями відповідно до частки участі прямого іноземного інвестора в його капіталі. Водночас реінвестовані доходи не включають реалізовані та нереалізовані холдингові прибутки чи збитки та відрахування до резервів.

Надалі НБУ спільно з Державною службою статистики планує здійснити розрахунки реінвестованих доходів підприємств реального сектору та інтегрувати їх до статистики зовнішнього сектору.

Ключовою проблемою обліку Національним банком України (далі – НБУ) прямих іноземних інвестицій є суттєве розходження між вартістю запасів прямих іноземних інвестицій згідно оцінок НБУ та їх реальною поточною ринковою вартістю, внаслідок чого існує суттєва різниця між даними, якими оперує Державна служба статистики, яка веде облік прямих іноземних інвестицій згідно відомостей, поданих інвесторами, та НБУ, який оперує даними, розрахованими згідно його методики.

В 2017 році НБУ було запроваджено нову методику оцінки запасів прямих іноземних інвестицій, яка враховує їх поточну ринкову вартість, що дозволило більш оперативно коригувати вартість лістингових підприємств.

Однак, запроваджена НБУ методика не враховувала реінвестованих доходів банків, що не дозволяло отримати достовірний платіжний баланс.

Варто зауважити, що розрахунок обсягів реінвестованих доходів для включення до платіжного балансу здійснюється на підставі чистих доходів від операційної діяльності банків з прямими інвестиціями у відповідності з часткою участі прямого інвестора в його капіталі.

Такий підхід дозволить НБУ більш точно врахувати обсяги прямих інвестицій, валютні надходження від таких інвестицій та, з урахуванням отриманих даних, планувати монетарну політику в зовнішньому секторі.

При цьому, реінвестовані доходи не включають реалізовані та нереалізовані холдингові прибутки або збитки, а також відрахування до резервів.

В подальшому задля досягнення ще більшої точності у розрахунках НБУ планує разом з Державною службою статистики здійснити розрахунки доходів підприємств реального сектору, які реінвестовано та враховувати такі доходи в своїх розрахунках шляхом їх інтеграції до статистики зовнішнього сектору.

Таке нововведення в цілому відповідає європейським та світовим стандартам, зокрема, вимога до оцінки запасів прямих інвестицій, розроблених та запроваджених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у вигляді «Еталонного визначення ОЕСР для іноземних прямих інвестицій» та «Керівництва по платіжному балансу та міжнародній інвестиційній позиції», що дозволить поглибити гармонізацію зовнішньо-економічних відносин між Україною та передовими іноземними державами та залучати ще більше іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати