Популярні матеріали

14 березня 2017, 20:51

Бюджетна дотація для сільськогосподарських товаровиробників

Андрій Леонець
Андрій Леонець «TaxLink, платформа податкових знань» юрист-аналітик

Сільськогосподарські товаровиробники з 01.01.2017 були позбавлені можливості застосовувати спеціальний режим оподаткування ПДВ, який визначався ст. 209 Податкового кодексу України (далі – ПК України).

Спочатку ПК України передбачав строк застосування цього спеціального режиму до 01.01.2018, проте Закон №909-VIII від 24.12.2015 змінив цю дату на відому нам 01.01.2017.

Скасувавши спеціальний режим оподаткування ПДВ, що передбачав можливість сільгоспвиробників розпоряджатися частиною суми податкових зобов’язань з ПДВ для підтримки власної діяльності, законодавець не залишив їх без допомоги. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» №1877-IV від 24.06.2004 (далі – Закон №1877) було доповнено розділом VI «Державна підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції», яким передбачено надання сільськогосподарським товаровиробникам у період з 2017 до 2022 р. допомоги на розвиток сільського господарства у вигляді бюджетних дотацій (безоплатна, безповоротна допомога з бюджету).

Уряд стверджує, що бюджетна дотація буде виплачуватися в автоматичному режимі (без втручання органів влади) щомісячно пропорційно сплаченої суми ПДВ у межах виділених щомісячних асигнувань. Наразі на реалізацію прийнятих положень про надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетних дотацій прийнято ряд нормативних актів.

Зокрема, Кабінет міністрів України своєю постановою №83 від 08.02.2017 затвердив «Порядок розподілу бюд жетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році» (далі – Порядок №83), а Міністерство фінансів наказом №275 від 23.02.2017 затвердило форму заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та форму заяви про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реєстрації як отримувача бюджетної дотації, які вступили в силу 01.03.2017.

Щоб отримати бюджетну дотацію, сільськогосподарський товаровиробник має відповідати наступним вимогам (згідно ст. 161 Закону №1877):

1) питома вага вартості сільськогосподарських товарів, визначених у п. 2.15 ст. 2 Закону №1877, у загальній реалізації становить не менше75% за попередні 12 місяців*;

2) здійснює види діяльності, визначені п. 161.3 ст. 161 Закону №1877;

3) внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр).

Можна говорити, що включення до Реєстру є ключовим моментом, адже сільськогосподарський товаровиробник може бути включений до нього лише за умови відповідності першим двом вимогам. Реалізувати це право сільськогосподарський товаровиробник може шляхом складання та подання у електронній або паперовій формі заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, у місяці, який передує початку податкового періоду, з якого особа матиме право на отримання бюджетної дотації, та протягом 5 днів після закінчення 20-денного (граничного) строку подання податкової звітності з ПДВ.

У заяві потрібно зазначити:

• перелік видів діяльності, які дають право на отримання дотацій (п. 161.3 ст. 161 Закону №1877), а саме відповідний підпункт Закону №1877 та КВЕДи, основний вид діяльності;

• суму вартості реалізованої сільськогосподарської продукції та її питому вагу у сукупній вартості товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (показник має бути не менше 75%).

Форма заяви на зворотному боці містить пояснення щодо її заповнення, зокрема в частині розрахунків питомої ваги реалізованої продукції.

Щодо розподілу бюджетної дотації, то здійснюється вона за двома напрямками:

1) товаровиробникам, які займаються птахівництвом (КВЕД 01.47, 10.12 та 10.80);

2) іншим товаровиробникам, які провадять види діяльності, визначені у п. 161.3 ст. 161 Закону №1877.

Щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50% виділених у поточному місяці асигнувань на бюджетну дотацію.

Порядок №83 містить формулу розрахунку пропорційності дотацій – як у частині обмеження для птахівників, так і у частині розмірів дотацій для кожного виробника.

Для проведення відповідних розрахунків з сільськогосподарськими товаровиробниками Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагрополітики) відкриває у казначействі відповідний небюджетний рахунок за балансовим рахунком групи рахунків 375 «Інші  спеціальні рахунки» у системі електронного адміністрування ПДВ.

Після перерахування казначейством коштів дотацій на небюджетний рахунок Мінагрополітики ДФС України щомісяця протягом трьох робочих днів після граничного строку сплати ПДВ відповідно до Реєстру та поданої податкової звітності з ПДВ визначає суму коштів для кожного отримувача із застосуванням згаданих вище коефіцієнтів пропорційності.

Наступним є надсилання ДФС України до казначейства реєстру з інформацією про сільськогосподарських товаровиробників та сумами бюджетних дотацій. На основі цих даних казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним виробникам суми бюджетної дотації з небюджетного  рахунку Мінагрополітики.

Також варто відзначити, що будучи включеним до Реєстру, сільськогосподарський товаровиробник разом із декларацією з ПДВ подає розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними у ст. 161 Закону №1877, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів  (ДС9) (додаток 9). 

Станом на 09.03.2017 порядок ведення Реєстру ще не вступив у силу, і до дати його затвердження КМУ з наступним опублікуванням дотації сільськогосподарські товаровиробники отримати не зможуть.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати