Популярні матеріали

06 квітня 2018, 17:39

Блокування ПН/РК по-новому: чого чекати платникам ПДВ?

Мирослава Нечай
Мирослава Нечай «TaxLink, платформа податкових знань» експерт

21.03.2018 р. Мінфіном були погоджені розроблені ДФС України критерії ризиковості платника та операцій та показники позитивної податкової історії, наявність яких є необхідною умовою для застосування процедури блокування податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК).

Нагадуємо, що реєстрація ПН/РК зупинятиметься, якщо за результатами моніторингу буде виявлено, що вони складені:

1) ризиковим платником;

2) за ризиковими операціями платником, у якого відсутня позитивна податкова історія.

Давайте проаналізуємо, за якими критеріями ПН/РК будуть блокуватися у 2018 р.

Ризиковий платник

Відповідно до запропонованих критеріїв, платники ПДВ можуть визнаватися ризиковими автоматично або за рішенням комісій регіонального рівня, які створюються на рівні Головних управлінь ДФС та Офісу великих платників податків шляхом включення до переліку ризикових суб’єктів господарювання (далі – Перелік).

Платник ПДВ визнаватиметься ризиковим автоматично: якщо зареєстрований/перереєстрований на недійсні та підроблені документи; особами, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження; переданий у володіння чи управління підставним особам; проводить фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та керівників; існує обвинувальний вирок суду щодо посадових осіб платника за ст. 205 Кримінального кодексу України. Якщо до контролюючого органу надійде інформація, відповідно до якої платник ПДВ перестав відповідати вищезазначеним критеріям, то в день її отримання він виключається із Переліку.

Платник ПДВ визнаватиметься ризиковим за рішенням регіональних комісій, якщо: зареєстрований/перереєстрований на непідконтрольній Україні території (ОРДЛО, Крим); зареєстрований платником ПДВ менше 3-х місяців; не має відкритих банківських рахунків, окрім рахунків у органах Держказначейства (не стосується фізичних осіб-підприємців та бюджетних установ); його посадова особа та/або засновник займали аналогічну посаду у суб’єкта господарювання, ліквідованого за процедурою банкрутства протягом останніх 3-х років; ним не було подано фінансову звітність за останній звітний період (для юридичних осіб, платників податку на прибуток); має податкову інформацію про наявність ознак здійснення платником ризикових операцій (останній критерій є нечітким, що дозволить контролюючим органам зловживати своїми повноваженням).

У випадку, якщо платник перестає відповідати цим критеріям, він виключається із Переліку на підставі рішення комісії. Водночас будь-який строк, протягом якого контролюючий орган зобов’язаний прийняти таке рішення, не встановлений, що може викликати проблеми і зловживання на практиці.

Ризикова операція

У 2018 р. ризиковість операцій визначатиметься за одним із 4-х критеріїв:

– критерій 1 застосовуватиметься, якщо операція одночасно відповідатиме таким ознакам:

1) обсяг постачання товару/ послуги за поданою на реєстрацію ПН/РК дорівнює або перевищує величину залишку товарів/послуг. У свою чергу залишок визначається як різниця обсягу придбання/ ввезення з 01.01.2017 р. товару/ послуги (за винятком звільнених від ПДВ операцій або тих, у яких ставка становить 0%), збільшеного в 1,5 рази, та обсягу постачання відповідного товару/послуги за цей період;

2) переважання у такому залишку більше 75% ризикових товарів/ послуг, визначених ДФС;

3) відсутність товару/послуги в поданій на реєстрацію ПН у Таблиці даних платника податку, як товару/ послуги, що на постійній основі постачається/виготовляється;

– критерій 2 полягає у відсутності ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право платника податку на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю такими підакцизними товарами, як:

1) спирт етиловий, інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

– критерій 3 є новим по відношенню до критеріїв, що застосовувалися у 2017 р. Він полягає у тому, що про платника податку, який реєструє таку ПН на пальне, на дату її складання відсутній актуальний запис у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального;

– критерій 4 стосується розрахунків коригування, якими передбачається зміна номенклатури товарів/послуг (для товарів – зміна перших 4-х цифр кодів згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – перших 2-х цифр кодів за ДКПП) за умови відсутності такого товару/послуги у Таблиці даних платника.

Позитивна податкова історія платника

Наявність у платника позитивної податкової історії визначатиметься за одним із таких показників:

1) обсяг постачання на одного покупця, платника ПДВ, за зареєстрованими у поточному місяці ПН/РК (з урахуванням поданою на реєстрацію ПН/РК) не перевищує 150 тис. грн. Подібний показник застосовувався у 2017 р. як відсікаючий критерій для тих ПН/РК, які не підлягали моніторингу. Тоді вищезазначений обсяг обчислювався без урахування ПДВ. Припускаємо, що він аналогічно обраховуватиметься й сьогодні.

Крім того, показники для визначення позитивної податкової історії будуть щомісячно розраховуватися контролюючими органами до 10 числа, який слідує за звітним. Не зовсім зрозуміло, як визначатиметься перший показник, дані якого обчислюються у поточному місяці і не є сталими;

2) обсяг постачання за останні півроку за зареєстрованими ПН/ РК, які не підлягають наданню отримувачу, становить більше 50% від загального обсягу постачання товарів/послуг за всіма іншими ПН/РК;

3) придбання і постачання одного товару або послуги за останні півроку складають більше 50% від загальної суми усіх інших товарів/послуг;

4) платник на постійній основі, протягом будь-яких 4-х місяців з останніх 6-и, реєструє ПН/РК на постачання товарів/послуг за одним і тим самим кодом, по яким обсяг постачання становить 20% від загального обсягу;

5) відображена у звітності залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток на кінець звітного періоду складає більше 1 млн грн за умови, що керівник та засновник такого платника з 01.01.2017 р. не змінювалися;

6) наявність власних (орендованих) земельних ділянок площею понад 200 га або станом на 01.01.2018 р. орендованих земельних ділянок комунальної/державної форми власності площею понад 0,5 га, що задекларовані до 20.02.2018 р.;

7) сума ЄСВ, сплаченого за останній рік на одного працюючого, перевищує в 1,5 рази суму ЄСВ, яка сплачується з мінімальної заробітної плати, за умови, що керівник та засновник такого платника з 01.01.2017 р. не змінювалися;

8) загальна сума сплачених у попередньому звітному році сум ЄСВ, податків та зборів (крім суми ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України), становить більше 5 млн грн.

При цьому, окрім нормативного закріплення, важливо, щоб вищезазначені критерії та показники адекватно застосовувалися програмним забезпеченням, через яке здійснюється реєстрація ПН/РК. Як свідчить практика попереднього року, саме недоліки системи часто ставали причинами безпідставного блокування ПН/РК.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати