21 січня 2019, 17:20

Адреса має значення

Опубліковано в №2-3 (656-657)

Учасник ТОВ повинен повідомити товариство про зміну свого місця проживання.

Зі змісту Постанови Верховного Суду випливає, що оскаржувані рішення загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю не були визнані недійсними з підстав неповідомлення учасника (позивача) про проведення відповідних загальних зборів, оскільки, по-перше, такого учасника-позивача було неможливо повідомити за вказаною у статуті адресою з огляду на припинення поштового зв'язку з тимчасово окупованими територіями АР Крим та м. Севастополь; по-друге, позивач не повідомив ТОВ про нову адресу для листування.

Таким чином, правильніше було б говорити не про встановлення ВС обов'язку учасників ТОВ повідомляти про зміну адреси для листування, а про покладення на учасників всіх ризиків (у тому числі бути неповідомленим про загальні збори та неможливість оскарження їхніх рішень на цій підставі), пов'язаних з таким неповідомленням.

Загалом, можна сказати, що ВС підтвердив позицію, сформульовану Вищим господарським судом України в п. 2.15. Постанови Пленуму №4 від 25.02.2016 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»: «Якщо суд встановив, що позивач-учасник (акціонер, член) юридичної особи не повідомив юридичну особу або депозитарну установу про зміну свого місця проживання (місцеперебування), посилання позивача на неповідомлення його про скликання загальних зборів не може бути підставою для визнання рішень загальних зборів недійсними».

Розглядаючи зазначену справу, суди першої та апеляційної інстанцій у своїх рішеннях посилалися, зокрема, на цитовану позицію ВГСУ.

Водночас варто звернути увагу на фактичні обставини справи. По-перше, статутом ТОВ передбачався альтернативний варіант повідомлення учасника про проведення загальних зборів — шляхом вручення письмового повідомлення із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. По-друге, позивач був директором ТОВ, що могло свідчити про його доступність для комунікації в інший спосіб, ніж поштою, а також про можливість повідомлення в описаний вище альтернативний спосіб.

Вважаємо, що суди могли дослідити, чи здійснювалися спроби повідомити позивача як директора ТОВ про проведення загальних зборів в альтернативний спосіб, та оцінити, чи вчинило ТОВ всі можливі й доступні дії для такого повідомлення. Водночас позивач як директор ТОВ міг бути обізнаний про загальні збори, будучи суб'єктом, відповідальним за їх скликання.

В будь-якому випадку зазначена Постанова ВС залишатиметься актуальною для правовідносин, що регулюватимуться новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», оскільки позиція ВС не прив'язана до конкретних норм старого законодавства, а Закон не містить жодних правил про порядок комунікації між товариством та його учасниками.

Нагадаємо, відповідне рішення було опубліковане у Постанові Верховного Суду. Згідно з текстом документа, учасник ТОВ (позивач) звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ, оформлених протоколами від 22.08.2014 р. та 31.03.2016 р. Позов було мотивовано неповідомленням позивача про проведення загальних зборів учасників товариства, у зв'язку з чим було порушено його право на участь в управлінні справами товариства.

Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позивачеві було відмовлено у задоволенні позовних вимог. Постановою у справі №922/3946/16 колегія суддів КГС ВС залишила без змін рішення суддів попередніх інстанцій. Суди попередніх інстанцій вказали на об'єктивну неможливість повідомити позивача у встановленому статутом порядку про проведення загальних зборів, оскільки з 27.03.2014 р. припинено приймання та пересилання з материкової частини України всіх видів поштових відправлень, адресованих на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Як зазначається, 23.05.2014 р. позивача було знято з реєстрації місця проживання у м. Алушта (Автономна Республіка Крим) та зареєстровано місце проживання у м. Харкові. Однак у матеріалах справи відсутні докази повідомлення учасником товариства про зміну свого місця проживання.

Учасник товариства, який відповідно до вимог закону обов'язково повідомляється про проведення, дату, час та місце проведення загальних зборів, змінивши місце своєї реєстрації, за таких обставин повинен повідомити товариство про місце своє реєстрації, фактичне місце проживання або адресу для листування, а також проявити звичайну обачність та поцікавитися станом своїх корпоративних прав.

Оскільки суди попередніх інстанцій встановили, що учасник ТОВ не повідомив юридичну особу про зміну свого місця проживання (місцезнаходження), посилання позивача на неповідомлення його про скликання загальних зборів не може бути підставою для визнання рішень загальних зборів недійсними.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати