21 травня 2018, 13:57

+1 крок до кредитування

Олександр Ткачук
Олександр Ткачук «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери» партнер

17 травня 2018 року Парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №6027-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування». Не зважаючи на основну мету законопроекту, якою зокрема є стимулювання активного використання кредитування як фінансового інструменту та зниження вартості кредитних ресурсів для спрощення доступу суб’єктів господарювання та фізичних осіб до кредитів, проголосувати за нього вдалося лише з 4 (четвертої) спроби.

Як зазначають його автори, законопроектом передбачається внесення змін щодо:

- зменшення фінансового навантаження на позичальників, що сприятиме відновленню економіки та активізації кредитуванню фізичних осіб, в першу чергу для покращення житлових умов;

- усунення схеми незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора;

- спрощення процесу та зменшення витрат боржників та кредиторів (стягувачів) при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення позасудових інструментів;

- урегулювання прогалин щодо погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та низку інших питань у процесі спадкування;

- узгодження норм Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також частину підзаконних нормативних актів щодо порядку дотримання прав спадкоємців з положеннями Цивільного кодексу України.

Серед запропонованих змін слід відмітити наступні, які в певній мірі дійсно можуть сприяти захисту прав та інтересів банківських установ та фактично є результатом довготривалого процесу захисту кредиторами своїх прав в спорах з недобросовісними позичальниками :

- вилучення вимоги про нотаріальне посвідчення договору застави, предметом якого є транспортні засоби;

- збереження відповідальності солідарних боржників у випадку ліквідації основного боржника-юридичної особи, смерті солідарного боржника-фізичної особи;

- встановлення солідарного обов’язку між декількома поручителями, які за одним чи за декількома договорами поручилися перед кредитором за виконання боржником одного і того ж самого зобов’язання;

- збереження поруки у разі зміни забезпеченого зобов’язання, на умовах, що існували до зазначених змін;

- збереження поруки (застави/іпотеки) в межах строків загальної позовної давності, а також після ліквідації боржника, якщо кредитор звернувся з вимогою до суду до моменту припинення основного боржника;

- збереження іпотеки у разі здійснення іпотекодавцем дій, пов’язаних з реконструкцією предмету іпотеки або проведення щодо нього самочинного будівництва;

- встановлення обмеження в перереєстрації транспортних засобів у разі наявності будь-яких обтяжень вказаних транспортних засобів, без отримання згоди осіб в інтересах яких встановлено обтяження;

- можливість реєстрації права власності на іпотеку за іпотекодержателем на підставі іпотечного застереження, або договору про задоволення вимог іпотекодержателя у разі наявності в державному реєстрі інших речових прав на іпотечне майно.

Звертає на себе увагу останнє положення, яке є досить прогресивною зміною в захисті першочергових прав кредитора/іпотекодержателя на задоволення його вимог за рахунок іпотечного майна, зокрема в тих випадках, коли на вказане майно накладено арешт чи інші обмеження, які перешкоджають такому задоволенню. Однак в той же час, запропоновані зміни не в повній враховують характер обтяжень, які могли б бути перешкодою в зазначеній реєстрації, що в свою чергу може створювати неоднозначні випадки зміни власника майна, яке наприклад є об’єктом злочину.

0
0

Додати коментар

Відмінити Опублікувати